Vernieuwde Schepen Dejonghstraat en Houtmarkt feestelijk ingehuldigd

Gisterenavond werden de Schepen Dejonghstraat en de Houtmarkt feestelijk ingehuldigd. Het heraanleggen van de straat en de markt maakten deel uit van een globale visie op stadsvernieuwing.

In de afgelopen week werd de laatste hand gelegd aan de heraanleg van de Houtmarkt en Schepen Dejonghstraat. De stoepen, parkeervoorzieningen en plantvakken werden verder afgewerkt en ook het straatmeubilair werd geplaatst. Ook de riolering werd aangepakt.
Het plein en de straat werden feestelijk geopend met een bandje.

Rioleringswerken

De eerste fase van de riolerings- en wegwerkzaamheden ging van start op 26 april 2021 onder schepen Ingrid Kempeneers. De derde en laatste fase werd deze week afgerond onder de nieuwe schepen, Johan Mas, die eerder dit jaar het roer overnam.
De werken werden uitgevoerd door Gemoco voor een bedrag van 1.591.518,28 euro, inclusief btw, waarvan 716.416,65 euro, inclusief btw, ten laste van het lokaal bestuur.

‘De volledige riolering is nu vernieuwd en omgevormd naar een gescheiden rioleringsstelsel dat beantwoordt aan de Vlaamse en Europese richtlijnen. Dat is niet alleen goed voor onze waterstromen, maar biedt ook aanvullende bescherming tegen wateroverlast. Daarnaast werden ook alle nutsleidingen vernieuwd.’

Johan Mas, schepen openbare werken

Volgens het stadsbestuur van Sint-Truiden hebben ze de laatste jaren stevig moeten investeren in de vernieuwing van rioleringen etc. Een feit dat vaak wordt tegengesproken door de oppositie. Ook in het meerjarenplan dat recent vernietigd werd door de gouverneur, was er veel aandacht voor stadsvernieuwing en het aanleggen van nutsvoorzieningen.

Stadsvernieuwing met aandacht voor mobiliteit

Sint-Truiden lanceerde vorig jaar een bevraging bij de bewoners om een globale mobiliteitsvisie te ontwikkelen. Hieruit bleek dat de Truienaren veel nood hadden aan extra leefruimte.

‘Dat hebben we in dit project zeker ter harte genomen. Zo hebben we bijvoorbeeld gezorgd voor voldoende oversteekplaatsen met de noodzakelijke blindegeleidevoorzieningen en extra fietsenstalling.’

Ingrid Kempeneers, waarnemend burgemeester

‘Met deze vernieuwingswerken zijn we daarin bijzonder goed geslaagd. We plaatsten comfortabele rust- en ontmoetingspunten en legden volwaardige groenvakken aan met nieuwe bomen en aanplanting met heesters en vaste planten die gekend zijn als dracht- en bijenplanten. Dit komt niet alleen de natuur en de luchtkwaliteit ten goede maar spoort inwoners en bezoekers ook aan om samen te komen in de publieke ruimte. Een simpele bank met een boom is soms al genoeg om buren de kans te geven elkaar beter te leren kennen.’

Jelle Engelbosch, schepen van stadsverfraaiing

Het volksfeest werd bijgewoond door heel wat bewoners van de straat en omgeving. Ze genoten van het bandje en het samenzijn.
Toch kwamen de laatste dagen ook klachten binnen over de straat. Door het aanbrengen van bloembakken zou het aantal parkeerplaatsen in de straat zijn verminderd. Ook werden al enkele keren foutparkeerders gemeld.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!