21,2% Van de Truiense kinderen groept op in kansarmoede. Onderons vzw en stadsbestuur ondernemen actie

Partners

Vandaag voerde de Truiense organisatie vzw Onderons een actie op de Grote Markt tegen het hoge percentage kinderarmoede in onze stad. Het stadsbestuur was aanwezig en stelde vandaag ook een signalenkaart voor scholen voor om kinderarmoede te bestrijden.

21,2% van de Truiense kinderen tussen 0- en 3 jaar groeit op in kansarmoede. Als we naar de cijfers van het stadscentrum alleen kijken (dus niet de deelgemeenten) stijgt het cijfer zelfs tot 29%. Dit blijkt uit cijfers van het Agentschap Opgroeien.
Om aandacht te vragen voor de problematiek voerde vzw Onderons vandaag in onze stad een actie op de Grote Markt.

” Armoede is leven met 50 euro per week met twee kinderen.”

Liza Gasparini, Onderons

De actie komt er naar aanleiding van de werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober.  Zowel politici als het brede publiek worden uitgenodigd om bij een warme tas soep mee te doen aan enkele activiteiten. Zo maken ze kennis met de problemen die mensen in armoede ervaren.  Daarnaast worden her en der geknoopte witte lakens uitgehangen, als symbool voor het ontsnappen uit armoede en dat het een zaak is van iedereen. Witte lakens uithangen is traditioneel het symbool voor de strijd tegen armoede. Op 17 oktober worden zoveel mogelijk mensen opgeroepen om de lakens uit te hangen om hun steun te betuigen.

“Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij de armoedeproblematiek. Armoede zit in de marge en blijft voor het grootste deel verborgen voor de rest van de samenleving. Op deze dag willen we de leefwereld van mensen in armoede zichtbaar maken”. 

Liza Gasparini, Onderons vzw

Verschillende leden van het Truiense schepencollege waren aanwezig bij de actie. De verschillende armoedeorganisaties van onze stad erkennen dat Sint-Truiden en solidaire stad is en al heel wat actie onderneemt voor mensen in armoede.  De cijfers tonen echter aan dat het niet genoeg is. Daarom werd vandaag aan de lokale beleidsmakers gevraagd om de maatregelen te evalueren voor een beter beleid.

Signalenkaart voor scholen in de strijd tegen armoede

Het lokale bestuur nam van het moment gebruik om hun engagement tegen kinderarmoede te onderstrepen. Armoede gaat niet alleen over het gebrek aan financiële middelen, maar heeft vele gezichten. Daarom richtte het lokaal bestuur Sint-Truiden samen met het Lokaal Overlegplatform (LOP) en het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (RIMO) de stuurgroep ‘kleuterparticipatie’ op. Deze stuurgroep ontwikkelde een signalenkaart-en bundel om kansarmoede zo vroeg mogelijk te onderscheppen in het onderwijs. Scholen spelen namelijk een belangrijke rol in de strijd tegen armoede. Zij zijn vaak de eersten die de complexe problematiek opmerken.

“Om kinderarmoede zo vroeg mogelijk te detecteren spelen scholen een cruciale rol. Een kind groeit namelijk in eerste instantie op in zijn of haar gezin om vervolgens de beweging te maken naar de kinderopvang en/of school en hierna naar de bredere maatschappij. De stuurgroep heeft daarom een handige checklist ontwikkeld waarmee scholen aan de slag kunnen gaan om signalen van kinderarmoede zo snel mogelijk te herkennen. Een lege boterhamdoos is een signaal dat duidelijk zichtbaar is, maar er zijn ook heel veel verdoken signalen. Deze kaarten helpen om ook verborgen armoede op te sporen. Het is een unieke methodiek die leerkrachten helpt om alle signalen te zien.”

Hilde Vautmans, schepen van flankerend onderwijs
Leden van het schepencollege en van de welzijnsorganisaties in onze stad maakte kabaal tegen armoede.

Signalenbundel als handleiding

Met de gebruiksvriendelijke signalenkaart kunnen leerkrachten een aantal concrete signalen en probleemsituaties in kaart brengen. Naargelang het signaal dat ze opmerken, kunnen ze vervolgens een deel van de signalenbundel raadplegen. In deze bundel staat een stappenplan om constructief om te gaan met de opgemerkte signalen. Leraars vinden er meer informatie over de houding die ze best aannemen in een bepaalde situatie en een aantal tips en mogelijke acties. Zo kunnen scholen die verschillende signalen van armoede opmerken dit melden aan het CLB of het Sociaal Huis.
Volgens Vautmans zien de scholen en het bestuur nu al resultaten van de bundel. Leerkrachten zouden al bewuster omgaan met het opsporen van armoede en zich beter gesteund voelen in de strijd ertegen.

Sneller ingrijpen en doorverwijzen

Om de scholen voldoende tools mee te geven om met de signalenkaart- en bundel aan de slag te gaan worden er vormingen georganiseerd voor de leerkrachtenteams. Intussen hebben al drie basisscholen in Sint-Truiden de vorming gevolgd, nog drie andere scholen volgen. Het is de ambitie van de stuurgroep om alle 14 Truiense basisscholen aan te sporen om de vorming te volgen.

“Armoede is een onrecht waar we allemaal over moeten nadenken en initiatieven rond kunnen ontwikkelen. De aanpak van armoede staat al lang heel hoog op de agenda. Het impactplan dat we na corona lanceerden omvatte verschillende initiatieven. Daarvan werden er al heel wat uitgewerkt. Armoedebestrijding vraagt echter om een constante waakzaamheid en detectie. Dat de scholen nu een degelijk werkinstrument hebben om kinderarmoede op te sporen is een zeer belangrijke stap waarbij we blijven inzetten op armoedebeleid.”

Pascy Monette, schepen van Sociaal Beleid

Eigen acties

Truiense scholen kunnen ook eigen acties ondernemen om armoede op hun school te bestrijden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld subsidies krijgen van Europa om steeds vers fruit op school te hebben. Een open fruitfrigo zorgt er namelijk voor dat kinderen met een lege brooddoos zonder stigma een extra stuk fruit kunnen nemen zonder rare blikken te krijgen van andere kinderen.
Jeugdbewegingen en sportclubs kunnen ook aankloppen bij de Truiense Jeugddienst en het Sociale Huis voor een aansluiting bij de UiTPAS. Op deze manier kunnen jongeren in moeilijkere situaties toch deelnemen aan allerlei activiteiten.

Voor meer informatie klik op deze link.

Lees ook

Al meer dan 20.000 bezoekers. Vrijstaat A gaat laatste week van...

Vrijstaat A, de creatieve zomerbar van Sint-Truiden, gaat zijn laatste week in. In vijf weken tijd zijn er al zo’n 20.000 bezoekers afgezakt naar...
hilde vautmans- onderzoek - fraude- europees parlement - sint truiden - sintruin begot

Onderzoek naar Europarlementslid Hilde Vautmans voor mogelijk misbruik Europese middelen

De federale politie is bezig met een onderzoek naar Europarlementslid Hilde Vautmans, zo meldde weekblad Knack gisterenavond. Vautmans zelf zei gisterenavond niet op de...

Verkiezingsaffiche of reclame voor een schoenwinkel? Campagnebeeld Truiense CD&V zaait verwarring

Wie de afgelopen dagen door Sint-Truiden reed, kon misschien een opvallend beeld van een cowboylaars en een hoge hak tegenkomen. Het beeld maakt deel...

Instagram

{{content:words:20}}

Advertentie

Nieuwsbrief