Aantal sociale woningen in Sint-Truiden boven Vlaams gemiddelde

Uit de Gemeente-Stadsmonitor bleek dat Sint-Truiden goed scoort op vlak van het aantal sociale woningen per 100 inwoners. In onze Trudostad zijn er 7,8 sociale woningen per 100 inwoners. Het Vlaamse gemiddelde is 5,6 per 100 inwoners. Waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch reageert tevreden al krijgt hij ook kritiek uit de hoek van de oppositie.

Truienaren wonen graag in hun stad. Zo blijkt uit de peiling. Al hebben ze niet steeds vertrouwen in het bestuur.

De Gemeente-Stadsmonitor is een onderzoek dat het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid om de drie jaar uitvoert. In het onderzoek wordt gepeild naar de mening van de burger over tal van lokale beleidsthema‚Äôs. De huidige monitor is gebaseerd op een onderzoek van september en oktober 2020. 150.000 Vlamingen vulden de peiling in.
Sint-Truiden scoort op vele vlakken goed in de peiling. Op vlak van sociale woningen bijvoorbeeld waar onze stad het duidelijk beter doet dan andere naburige gemeenten en zelfs boven het Vlaamse gemiddelde zit.
Waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch reageert dan ook tevreden. In HLN herhaalt hij zijn standpunt over het sociale woonbeleid van Sint-Truiden. Onze stad doet volgens Engelbosch al meer dan Vlaanderen gemiddeld vraagt. In Sint-Truiden zijn er 7,8 sociale woningen per 100 Truienaren. 2,2 meer dan het Vlaamse gemiddelde.
Engelbosch meent dan ook dat het aan andere gemeenten is om Sint-Truiden bij te benen voor onze Trudostad zich verplicht zou voelen om sociale woningen bij te bouwen.

Vandenhove ziet ruimte voor verbetering

Ludwig Vandenhove , die in het verleden zich al kritisch uitte tov het sociale woonbeleid van Sint-Truiden, ziet onvoldoende reden voor lof.

“Akkoord, wij scoren goed in vergelijking met andere Vlaamse en Limburgse gemeenten, maar dat doet geen afbreuk aan het echte probleem: de te lange wachtlijsten, ook in Sint-Truiden.
De wachtlijst bij de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden bedraagt meer dan 1 100 personen/gezinnen. De gemiddelde wachttijd in Limburg voor een sociale woning, dus ook in Sint-Truiden, bedraagt 4,4 jaren.
Dat leidt tot schrijnende situaties, ik merk het op mijn zitdagen.”

Ludwig Vandenhove, gemeenteraadslid

Vandenhove meent dat de oplossing voor de lange wachtlijsten voor sociale woningen, ligt in het aanbod vergroten. Sint-Truiden zou volgens hem meer moeten investeren in sociale woningen zowel in de bouw ervan als de huursubsidies en -premies voor mensen die toch huren op de private markt.

Truienaar is gelukkig

Uit de Gemeente-Stadsmonitor blijken ook enkele andere cijfers. 82% van de Truienaren is gelukkig. Hierbij naderen ze het Vlaamse gemiddelde (84%).
Het percentage kinderarmoede bedraagt 17% (Vlaams niveau 14%). Daartegenover staat dat er 96 jobs per 100 inwoners zijn in Sint-Truiden. Het Vlaamse gemiddelde hier is 78,9 jobs per 100 inwoners.

Een verslag met zowel positieve als negatieve punten. Wie het wil lezen kan een samenvatting vinden via deze link. Hieronder geven we een screenshot mee van de algemene vaststellingen van het rapport.

Instagram