ACOD Onderwijs dreigt met staking omwille van het kleuteronderwijs

Het Overlegcomité besliste gisteren dat alle contactberoepen vanaf zaterdag de deuren moeten sluiten. Ook scholen gaan, ondanks het protest van Minister Weyts, dicht. Zij gaan een week voor de paasvakantie dicht zonder afstandsonderwijs. Alle scholen dicht behalve het kleuteronderwijs. Zij moeten nog gewoon open blijven. Iets wat niet naar de zin is van de Onderwijsvakbond ACOD. (Omslagfoto van voor Corona.)

De socialistische onderwijsvakbond vroeg vorige zondag al tijdens het onderwijsoverleg om een afkoelingsweek in te lassen waarbij de scholen een week vroeger voor de paasvakantie sloten. Minister Weyts ging daar toen niet op in en werd voorbijgestoken door he Overlegcomité dat nu toch de scholen sluit.
Toch moet het kleuteronderwijs open blijven. Zij roepen thans op om kinderen zoveel mogelijk thuis te houden, net als onthaalouders.
De vakbond reageert vol ongeloof en hebben daarom een stakingsaanzegging aan gevraagd van 29 maart tot en met 2 april.

©Pexels In Limburg is het aantal besmettingen onder de leeftijdsgroep 0-9 jaar zorgwekkend toegenomen.

Onbegrijpelijk, want elke dag dat de beslissing om fysieke contacten te beperken wordt uitgesteld, is  een dag gewonnen voor het virus en een dag verloren voor het onderwijs. Vele (kleuter)scholen zijn  nu al om organisatorische of gezondheidsredenen tot sluiting gedwongen. Internaten krijgen te  maken met internen die in quarantaine of in isolatie moeten blijven. 

Iedere werknemer heeft recht op een veilige werkomgeving. 

Daarom dienen wij een stakingsaanzegging in voor de periode van 29 maart tot en met 2 april.  Daarmee willen we de veiligheid garanderen van de personeelsleden op wie de afkoelingsperiode  niet van toepassing is: de kleuteronderwijzeressen, de kinderverzorgsters, de directies, administratief  medewerkers, opvoeders internaat,… 

ACOD Onderwijs

De vakbond benadrukt dat ze scholen niet nog meer organisatorische druk op de hals willen halen. Zij zijn momenteel de enige onderwijsvakbond die overgaat tot acties. De anderen willen eerst nog even overleggen met achterban.

Minister Weyts vol ongeloof over beslissing

Minister Weyts begrijpt de beslissingen van het Overlegcomité niet. Volgens hem hebben scholen de laatste weken extra inspanningen gedaan om scholen weer veiliger te maken.

“De Ikea open en de school dicht, dat is niet mijn visie op de samenleving. We hebben de afgelopen weken met het hele onderwijsveld gezweet en gezwoegd om de scholen veilig open te houden.” 

Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts. (Bron: HBVL)

De minister steunt wel de oproep van kleuterscholen op kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Hij wordt daarin bijgestaan door andere Vlaamse Ministers. Net zoals bij de vorige lockdown wordt er beperkte opvang georganiseerd voor kinderen van ouders die geen alternatief hebben zoals mensen die niet kunnen telewerken.

Het sluiten van het onderwijs bleek een heikel punt te zijn tijdens de afgelopen Overlegcomités. Het is een echt symbooldossier geworden. De Vlaamse regering trekt steeds de kaart van onderwijsachterstand en van ouders die geen alternatieve opvang hebben.
Bij het vorige overlegcomité deelden verschillende mensen van deelregio’s in het Overlegcomité hun mening. Maar tijdens het overleg van woensdag bleek de Vlaamse Regering nog alleen te staan in hun standpunt.