Afval slachthuis voor rekening Stad Sint-Truiden. Schepen verwijst naar slechte afspraken uit het verleden

Op de gemeenteraad van maart haalde Gert Stas van fractie Vooruit het dossier rond het slachthuis nog eens boven. Aan het slachthuis is nog een bezinkingstank van een bio-waterzuiveringsstation vol met afval. De leging van dit reservoir is al even een heet hangijzer voor de gemeenteraad. Vooruit verwijt Schepen Jo François van zwalpend gedrag over het dossier.

De N-VA had in een vorige legislatuur namelijk zelf het dossier rond het slachthuis op tafel gegooid omdat ze ook vonden dat het niet aan Stad Sint-Truiden was om de kosten van de leging van deze bezinkingstank op zich te nemen. Het moest toekomen aan het bedrijf NV Slachthuis.
Vooruit haalde dit feit opnieuw aan op de gemeenteraad van maart omdat experts volgens hen de zuivering van deze tank hebben geschat op een 150.000 euro. Ze hekelden de huidige bestuursploeg omdat zij de kost van deze leging op zich willen nemen en verweten hen dat de factuur zal worden doorgeschoven naar de Truienaar via de gemeentelijke belasting.
Kop van jut in hun betoog was Schepen van Financiën Jo François die in de vorige legislatuur de beslissing van het stadsbestuur ook aanvocht.

Schepen Jo François bijt van zich af

Schepen Jo François geeft in een reactie aan HBVL toe dat hij in zijn vorige rol als oppositieraadslid het niet vond kunnen dat Stad Sint-Truiden deze kost wou dragen. NV Slachthuis maakte in 2018 bij de sluiting van het slachthuis het argument dat omdat Stad Sint-Truiden eigenaar is van de gebouwen van het slachthuis zij moesten opdraaien voor de leging van de bezinkingstank. François vond dit niet correct en daar staat hij nog steeds achter. De NV die het beheer van het slachthuis voor zijn rekening nam is echter al geruime tijd ontbonden. Deze kost nu nog afdwingen is heel moeilijk en dit nog langer rekken zou een vooruitgang in het project tegengaan.

Vooruit in fout?

Schepen Jo François legt nog een andere reden bloot waarom het zo moeilijk was voor deze beleidsploeg en de vorige om de opkuis van de bezinkingstank van de NV Slachthuis af te dwingen.
Volgens de Schepen zijn er fouten gemaakt bij het opstellen van de concessie in 2002 onder de beleidsploeg van toenmalig Burgemeester Ludwig Vandenhoven. Er zouden toen geen duidelijke regels over opkuis afgedwongen zijn waardoor de NV Slachthuis de opkuis van de tank kon doorschuiven naar het stadsbestuur.

Instagram