Alleenstaanden ouders krijgen voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen

De gemeenteraad van heeft een nieuw toewijzingsreglement goedgekeurd dat alleenstaanden met minstens één minderjarig kind voorrang geeft bij de toewijzing van een sociale huurwoning in de Sint-Truiden.

Betaalbaar wonen is een heikel punt voor vele mensen. Zeker alleenstaande ouders zijn hier kwetsbaar voor. Na structureel onderzoek stelde het Truiense stadsbestuur vast dat deze groep het moeilijk heeft om een geschikte en betaalbare woning op te reguliere te vinden. Schepen Jelle Engelbosch kiest er daarom voor om in Sint-Truiden maatregelen te nemen.

“In ons bestuursakkoord 2019-2024 hebben we onze woonvisie op het aanbod van sociale huurwoningen verder georiënteerd: Alleenstaanden met kinderen zullen bij de toewijzing van een sociale woning in Sint-Truiden voorrang krijgen, net zoals dit reeds gebeurt voor senioren met een bescheiden inkomen.”

Jelle Engelbosch, schepen van wonen

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het bijhorende uitvoeringsbesluit maken het mogelijk om een lokaal toewijzingsreglement uit te werken dat afwijkt van de standaard toewijzingsregels. Dit geeft de stad en de sociale huisvestingsmaatschappij meer autonomie bij het toewijzen van sociale woningen. De voorbije jaren werd er al een lokaal toewijzingsreglement voor senioren goedgekeurd op de Truidense gemeenteraad. Dankzij dat reglement worden 135 woningen voorbehouden aan senioren.

20% voorzien voor alleenstaande ouders

Omdat andere kandidaat-huurders niet benadeeld mogen worden, mag maximaal één derde van het totale aantal sociale huurwoningen worden voorzien voor doelgroepen.

“Een werkgroep heeft een doelgroepenplan en een ontwerpreglement opgemaakt. Uit het doelgroepenplan is gebleken dat alleenstaanden met kinderen 20% van de wachtlijst vertegenwoordigt. Er zal dan ook 20% van de totaal aantal toewijzingen per jaar worden voorbehouden aan alleenstaanden met kinderen. We zijn blij dat de gemeenteraad van Sint-Truiden ons plan steunt en het voorgestelde lokaal toewijzingsreglement voor de doelgroep alleenstaanden met minstens 1 minderjarig kind steunt.”

Jelle Engelbosch, schepen van wonen


Op 31 december 2019 waren er 1.411 sociale huurwoningen in Sint-Truiden. Dit betekent dat 470 sociale huurwoningen kunnen toegewezen worden aan doelgroepen. 135 woongelegenheden worden momenteel reeds voorbehouden voor senioren. Voorlopig worden er 125 sociale huurwoningen voorbehouden voor alleenstaanden met kinderen. Hiermee zullen alvast de 115 huidige eenoudergezinnen op de wachtlijst een geschikte woning toegewezen krijgen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!