Audit Vlaanderen gaat over tot forensisch onderzoek in Sint-Truiden

Na de bekentenis van burgemeester Veerle Heeren over haar vroegtijdige vaccinatie, werd aangekondigd dat Audit Vlaanderen een onderzoek zou uitvoeren. Deze instelling gaat nu over tot een forensisch onderzoek.

Forensisch onderzoek en tuchtprocedure

Op de gemeenteraad waarin burgemeester Veerle Heeren aankondigde dat ze was gevaccineerd, werd bekend gemaakt dat Audit Vlaanderen een onderzoek zou uitvoeren. De instantie gaat nu over tot een forensisch onderzoek. Dit is anders dan hun gebruikelijke doorlichting waarin ze een algemene beschouwing van de werking van een gemeentebestuur doen. In het forensisch onderzoek zullen ze in de diepte nagaan of er fraude is gepleegd in de zaak rond het vaccinatiecentrum.
Intussen heeft minister Bart Somers aan gouverneur Jos Lantmeeters de opdracht gegeven om de tuchtprocedure te starten. Hierover zal pas een uitspraak komen wanneer het forensisch onderzoek van Audit Vlaanderen is afgerond.
Een tuchtprocedure kan leiden tot schorsing maar ook eventuele afzetting van de burgemeester. Het onderzoek kan ook afgerond worden zonder dat er sancties volgen.

Het stadsbestuur heeft reeds laten weten dat zij hun volledige medewerking zullen verlenen aan het onderzoek, alsook Veerle Heeren.

Continuïteit van bestuur

In de tussentijd proberen de meerderheidspartijen hun werk verder te zetten, waaronder projecten rond jongerenwelzijn en citymarketing worden verdergezet.
De continuïteit van bestuur en het realiseren van het bestuursakkoord, lag dan ook centraal in de beslissing van N-VA en VLD om door te gaan met deze coalitie.

Ook het vaccinatiecentrum bleef zijn werk verder zetten. In de directe nasleep van de heisa ondervond het centrum problemen met het tijdig uitsturen van uitnodigingsbrieven. Zij riepen op tot rust zodat zij hun werk verder konden zetten en dat deden ze met vrucht.
Sint-Truiden behoort momenteel tot de meest gevaccineerde gemeentes van Limburg.

Audit Vlaanderen eerder ook al op het toneel

Het is niet de eerste keer dat Audit Vlaanderen een onderzoek doet naar het bestuur van onze stad. In maart van dit jaar was er veel ophef over het rapport dat Audit Vlaanderen had uitgebracht over het stadsbestuur. Sommigen beweerden dat het zo slecht was dat Audit Vlaanderen klacht zou indienen, dit bleek niet te kloppen. Uit een contact met Audit Vlaanderen bleek dat deze instantie nooit klachten zal indienen tegen stedelijke besturen. Zij kunnen wel rapporten doorgeven aan het Agentschap Binnenlands Bestuur voor verder onderzoek.

In het geval van Sint-Truiden werd er een rapport overgemaakt omdat er onduidelijkheid was omtrent de wet op de openbare aanbesteding. Voor een analyse van dit rapport kan je het artikel hier lezen.


Instagram