Blauwe zone op Nieuw Sint-Truiden en aanpassingen Stenaertberg

Na overleg met de buurtbewoners besliste het lokaal bestuur dat in verschillende straten van Nieuw Sint-Truiden de blauwe zone wordt ingevoerd. Daarnaast wordt de rijrichting van Stenaertberg omgekeerd en komen er verschillende maatregelen om de veiligheid van de zwakke weggebruikers in de schoolomgeving te verhogen.  

Bij gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2022 werd de mogelijkheid gecreëerd om de blauwe zone uit te breiden in een aantal straten in de stationsomgeving. Deze uitbreiding komt er nadat het stadsbestuur inzag dat door het betalend worden van de NMBS parking er mogelijk meer parkeerdrukte in de nabijgelegen straten kan komen. Uit analyse van gelijkaardige situaties in andere steden blijkt immers dat pendelaars die niet wensen te betalen, in de omliggende straten op zoek gaan naar een alternatief met als gevolg dat bewoners nog maar moeilijk een vrije parkeerplaats vinden.
Het stadsbestuur organiseerde daarom verschillende buurtvergaderingen om te peilen naar de interesse voor een blauwe zone.

“We hechten veel belang aan de mening van onze burgers. Daarom hebben we verschillende buurtvergaderingen georganiseerd. Tijdens het eerste overleg van zaterdag 3 december werd al snel duidelijk dat de huidige parkeerdruk zeer verschillend is van straat tot straat en de meningen over de uitbreiding zeer verdeeld zijn. Op 7 januari volgde een tweede bijeenkomst waar een aangepast voorstel werd toegelicht. De buurtbewoners spraken hierin hun voorkeur uit voor de invoering van de blauwe zone. We zijn zeer blij dat er een consensus is bereikt.”

Hilde Vautmans, schepen van bevolking

De blauwe zone zal vanaf 1 februari van toepassing zijn in de volgende straten:

  • Boomgaardenstraat (deel tussen Fabriekstraat en knip)
  • Fabriekstraat
  • Volmolenweg (deel tussen Fabriekstraat en paaltjes),
  • Viaductstraat
  • Gorsemweg (deel tussen deel tussen de Diestersteenweg en de R. Lambrechtsstraat)
  • Ridders de Menten de Horneplein
  • Hoveniersstraat (deel tussen Gorsemweg en Viaductstraat)
  • Plantenstraat
  • Tiensesteenweg (deel tussen rotonde Stayen en Gazometerstraat)

Bewoners die willen kunnen een bewonerskaart aanvragen. Voor zo’n kaart betaal je in Sint-Truiden 75 euro. (link) De bewonerskaart is een heel jaar geldig. Wil je op je adres een tweede auto inschrijven? Dan betaal je 200 euro voor de tweede bewonerskaart.
Indien je wegens de aankoop van een nieuwe auto of door een ongeval (tijdelijk) een andere wagen hebt, moet je dit melden aan de parkeerwinkel. Je moet dan geen nieuwe bewonerskaart kopen en kan je geldende kaart blijven gebruiken.

Voor meer info over bewonerskaarten kan je terecht bij de Parkeerwinkel (Gazometerstraat 13, 3800 Sint-Truiden, T 011 87 28 82 | parkeerwinkel@sint-truiden.be )

Verkeersmaatregelen Stenaertberg

Vanaf 1 februari 2023 zal er ook een verkeerswijziging komen aan Stenaertberg richting Houtmarkt naar de Abdijstraat.

“De ervaring leert ons dat dit de verkeersdoorstroming zal bevorderen en dat de verkeersdruk door het centrum met name de markt en de Zoutstraat zal verminderen. We willen hier dan ook alleen het plaatselijk verkeer laten passeren en niet het doorgaand verkeer. In Stenaertberg geldt het principe van de schoolstraat. Er is een verbod op parkeren en stilstaan. Hierdoor kan het fietsverkeer zich in de twee richtingen door de straat bewegen. Er zal een duidelijke fietssuggestiezone met fietslogo’s op de rijbaan worden aangebracht. De streefdatum voor deze signalisatie is, onder voorbehoud van weersomstandigheden, 1 februari.”

Ingrid Kempeneers, burgemeester en bevoegd voor mobiliteit

“Door middel van een onderbroken witte lijn zal het fietsverkeer in tegenrichting van de rijweg gescheiden worden. Stenaertberg maakt deel uit van de schoolomgeving basisschool Sint-Trudo. Dagelijks fietsen heel wat kinderen met hun ouders naar school. Als stadsbestuur willen we dat fietsgebruik bij alle schoolgaande kinderen stimuleren. We zorgen ervoor dat dit zo veilig mogelijk kan gebeuren.”

Nina Kvikvinia, schepen Flankerend Onderwijs

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!