Campagne van stad Sint-Truiden doorbreekt taboes over intrafamiliaal geweld

Met een nieuwe sensibiliseringscampagne zet Sint-Truiden vanaf 5 februari het probleem van intrafamiliaal geweld op de lokale veiligheidsagenda.

Gedurende twee weken zul je onder andere op reclameborden in en rond Sint-Truiden 8 verschillende boodschappen zien tegen intrafamiliaal geweld. De campagne maakt duidelijk dat geen enkel excuus fysiek, seksueel of psychologisch geweld rechtvaardigt en moedigt tegelijk slachtoffers aan om hulp te zoeken via 1712.
1712 is de  hulplijn voor vragen over alle vormen van geweld, misbruik en kindermishandeling. De slogans willen dan ook de aandacht vestigen op elke vorm van intrafamiliaal geweld.

“Alleen door intrafamiliaal geweld bespreekbaar te maken voor slachtoffers en de mensen uit hun omgeving kunnen we de cyclus van geweld doorbreken. Jammer genoeg heerst er nog steeds een groot taboe over het onderwerp, waardoor veel situaties onder de radar blijven. In 2019 hebben we de inwoners van Sint-Truiden verzekerd dat familiaal geweld hoog op onze veiligheidsagenda zou staan. Met onder andere deze campagne geven we gevolg aan die belofte. We drukken de vinger rauw in de wonde: in onze slogans vegen we veelgebruikte ‘verzachtende omstandigheden’ uit en leggen we de ongemakkelijke waarheid bloot. Zo maken we duidelijk dat geen enkel excuus geweld goedpraat.”

Ingrid Kempeneers, waarnemend burgemeester

De campagne heeft aandacht voor alle vormen van geweld in een familie. Zo wordt er ook benadrukt dat ook vrouwen geweld kunnen vertonen tov mannen met de slogan: “Mama doet papa enkel pijn als ze gedronken heeft. Praat erover 1712.”

Zorgwekkende cijfers

Globaal nam het aantal meldingen van gewelddadige incidenten in gezinnen toe tijdens de pandemie. Mensen zaten meer op elkaar, zonder afleiding en ook werden meer gezinnen geconfronteerd met financiële moeilijkheden.
Uiteraard zijn dit geen excuses om dit soort geweld goed te keuren. Maar ze tonen wel aan dat de pandemie een effect had op de cijfers. In de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken nam het aantal meldingen af. Dit kan echter ook betekenen dat door de pandemie mensen niet makkelijk hun weg naar de politie vonden en veel incidenten gewoon niet werden gemeld.

Hulplijn 1712

Het doel van de campagne is het gratis noodnummer 1712 te promoten. Deze hulplijn is er voor iedereen die een vraag heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. De hulplijn is er voor alle leeftijdscategorieën en voor zowel slachtoffer, dader als getuigen. De hulplijn is elke dag bereikbaar via telefoon, mail of chat. Het contact met de hulplijn is bovendien gratis en anoniem. Meer informatie op https://1712.be

Instagram