Coalitiepartners wachten onderzoek af. Vooruit verlaat gemeenteraad

De coalitiepartijen Open VLD en N-VA wachten het onderzoek van Minister Somers af. Dat bevestigden ze beiden op de gemeenteraad van 30 augustus 2021. Op de gemeenteraad stond oa de bespreking van het forensisch onderzoek van Audit Vlaanderen centraal.

De voltallige gemeenteraad kreeg de kans om tijdens een gesloten zitting met vertegenwoordiging van Audit Vlaanderen in gesprek te gaan over het onderzoek. Op de openbare gemeenteraad kregen zij de kans om het standpunt van hun fractie mede te delen.
Vooruit wou een uitgebreid debat waarin ze om het ontslag van Burgemeester Veerle Heeren zouden vragen. Volgens hen was dit debat mogelijk gezien Veerle Heeren en haar daden als burgemeester tot de publieke sfeer behoren. Zolang zij geen namen of gegevens van derden bespraken was er volgens hen geen probleem. Voorzitter gemeenteraad Bert Stippelmans liet echter geen debat toe omdat het onderzoek van gouverneur Jos Lantmeeters en Minister Bart Somers nog lopen.

De vraag om het ontslag van Veerle Heeren kwam alsnog tot tweemaal toe vanuit Vooruit. Eenmaal zelfs op een zeer persoonlijke manier.
De fractie verliet de gemeenteraad toen ze geen debat kregen.

Coalitiepartijen benadrukken geloof in samenwerking

De coalitiepartijen Open VLD en N-VA benadrukten allebei (via monde van Serge Gymienny en Mieke Claes) dat ze het onderzoek van de minister en gouverneur willen afwachten. Zij erkennen en zijn hard voor de zware deontologische fout die Veerle Heeren maakte.
N-VA fractieleider Mieke Claes sprak van onherroepelijke imagoschade die Sint-Truiden en het vaccinatiecentrum heeft opgelopen. De coalitiepartners bedankten dan ook uitvoerig de vrijwilligers van het centrum die doorheen heel dit verhaal sterk werk bleven leveren.

Serge Gumienny uitte tevens zijn ongenoegen naar het expertenbureau Probis dat was aangesteld door Stad Sint-Truiden. Tijdens de coronacrisis werd Probis aangesteld om het management van het schakelzorgcentrum De Kroon op zich te nemen. Door de goede samenwerking ging Sint-Truiden voor de uitbating van het vaccinatiecentrum weer met hen in zee. Dit tot ongenoegen van de oppositie die toen de hoge kostprijs van het bureau aanhaalde.
Probis heeft zich, volgens Gumienny bijzonder vreemd opgesteld en heeft niet de richtlijnen van de Vlaamse Overheid gevolgd. De fouten lagen volgens de fractieleider dus niet bij Veerle Heeren alleen.
Hij wil het bedrijf in gebreke stellen.
De CD&V fractie bevestigden hun vertrouwen in Veerle Heeren. Zij heeft volgens hen niet gesjoemeld met vaccinatielijsten.

De samenhang tussen de Truiense coalitiepartners lijkt dus nog steeds sterk te zijn.

Serge Gummieny was opvallend hard. Hij riep oppositiepartij Vooruit op om terug te keren naar de inhoudelijke politiek.

Open VLD hard voor oppositie

Opvallend was de scherpe toon van fractieleider Open VLD Serge Gumienny naar Vooruit. De fractie heeft volgens hem de inhoudelijke politiek achter zich gelaten en speelt de laatste maanden liever op de vrouw Veerle Heeren.
Fractieleider Stas liet dit niet zomaar over zich gaan en benadrukte dat hij op een gemeenteraad de werking van het bureau Probis in vraag trok.
Gumienny kreeg het verwijt als ex-scheidsrechter niet neutraal te zijn.

Vooruit herhaalde nadat ze de gemeenteraad hadden verlaten, hun wens dat Veerle Heeren opstapt als burgemeester. Volgens hen is het zeker dat minister Bart Somers zal overgaan tot zware sancties nadat het onderzoek is afgelopen. Dit zou eind september zijn.

Oppositielid voor Groen, Peter Van Dam, bleef de gemeenteraad bijwonen. Hij stelde zich kritisch op tov het dossier van Audit Vlaanderen maar neemt ook een afwachtende houding aan.
Zijn grootste vrees is dat bepaalde namen die Veerle Heeren naar vore droeg ook in andere dossiers voorkomen. Hij vroeg het stadsbestuur te bekijken hoe dit soort situaties van voortrekkerij voorkomen kan worden.

De fouten

De oppositie spreekt van een waslijst aan fouten waardoor Veerle Heeren niet aan kan blijven. Wij zetten even op een rij wat we al weten.

 • Veerle Heeren heeft een zware deontologische fout gemaakt.
  Net zoals de burgemeester zelf toegaf in mei heeft zij namen doorgegeven voor vroege vaccinatie. Het gaat om 13 mensen. Zij deed dit naar eigen zeggen om te voorkomen dat er vaccins verloren zouden gaan.
  Audit Vlaanderen benadrukt dat het vaccinatiecentrum niet naar behoren werkte en dit ervoor zorgde dat er een gebrek aan reservelijsten was waardoor vrijwilligers van het centrum mensen van straat gingen plukken en Heeren namen kon doorgeven bij overschotten.
  Oppositiepartij Vooruit herhaalde verschillende keren in hun betoog dat door toedoen van Veerle Heeren honderden zieken en ouderen een vroeg vaccin zijn misgelopen. Hiervoor zijn geen bewijzen. Dit wordt volgens de bronnen die onze redactie heeft ook niet besproken in het rapport van Audit Vlaanderen. Bovendien was de vaccinatiegraad onder de bejaarde bevolking en de zorgbehoevende bevolking van Sint-Truiden al groot toen de vaccinatiecentra van start gingen. (Aldus Laatjevaccineren.be)
 • Veerel Heeren communiceert niet via officiële weg.
  Veerle Heeren gebruikte voor haar communicatie als burgemeester vaak een persoonlijk mailadres. Dit is niet volgens de regels. Hiervoor zijn er al stappen ondernomen door het stadsbestuur.
 • Veerle Heeren heeft geen programmamanager aangesteld.
  Volgens de richtlijnen van de Vlaamse Overheid moest er een programmamanager worden aangesteld om de werking van het vaccinatiecentrum in goede banen te leiden. Dit is volgens Audit Vlaanderen niet gebeurd waardoor er een chaos ontstond betreft reservelijsten en wat met de overschotten van vaccins moest gebeuren.
  Veerle Heeren houdt zich sterk dat het niet aan haar was om zo’n manager aan te stellen maar dat dit aan de Eerstelijnszone was.

Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zal over deze kwestie het laatste woord in Sint-Truiden uitroepen. Dit zou volgens HLN deze maand gebeuren.
Hoe het Truiense stadsbestuur er na die uitspraak zal uitzien is nog niet duidelijk. In tegenstelling tot wat sommigen beweren heeft de minister nog geen uitspraken gedaan die doen vermoeden naar de uitkomst van de zaak.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!