Controles rond stationsbuurt blijven duren

De verdere controles rond de stationsbuurt en nachtwinkels blijft duren. Vorige week vrijdag voerde de Lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – -Nieuwerkerken controles uit in de stationsbuurt. Daarna werden er controles uitgevoerd op de nachtwinkels in het centrum. Er werden zowel rond de stationsbuurt als bij de controles van de nachtwinkels enkele pv’s opgesteld.

Op vrijdag 13 en zondag 15 oktober 2023 voerde het lokaal bestuur Sint-Truiden een controle uit op negen dag- en nachtwinkels in het centrum van Sint-Truiden. Deze controle kwam er naar aanleiding van signalen over inbreuken op de economische wetgeving en diverse overlastmeldingen.

“Nachtwinkels moeten voldoen aan specifieke voorwaarden die we hebben vastgelegd in het gemeentelijk reglement op de vestiging en uitbating van nachtwinkels. Ook dagwinkels en dagbladhandels dienen zich te houden aan specifieke regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving. Als lokaal bestuur willen we dat alle uitbatingen op ons grondgebied voldoen aan de geldende regelgeving om de levenskwaliteit binnen onze stad te garanderen. Daarom voeren we periodiek gerichte controleacties uit.”

Ingrid Kempeneers, burgemeester

Het controleteam bestond naast het team Preventie & Handhaving van het lokaal bestuur uit controleurs van de FOD Volksgezondheid, FOD Economie, Douane en Accijnzen en het FAVV. De actie werd begeleid door de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en ondersteund door het ARIEC Limburg.

De economische inspectie stelde diverse inbreuken vast inzake prijsaanduidingen, KBO-wetgeving en het niet-naleven van de sluitingsuren en wekelijkse rustdag. Eén winkel sloot daarbij vrijwillig de deuren voor een dag. Verder werden er diverse verboden en vervallen producten aangetroffen in enkele winkels. De vervallen producten werden ter plaatse vernietigd. Verschillende verboden producten zoals wegwerp e-sigaretten met nicotine, werden in beslag genomen of vrijwillig afgestaan. Drie winkels werden tijdelijk gesloten door het FAVV. In totaal werden een 20-tal PV’s opgemaakt.

“Deze bestuurlijke controles passen binnen onze visie op integrale veiligheid. Door frequente controles zorgen we ervoor dat de leefbaarheid van de buurt gegarandeerd blijft.”

Ingrid Kempeneers, burgemeester

Controles stationbuurt

Op vrijdag 13 oktober werden ook controles uitgevoerd aan het Truiense station. De controles waren een samenwerking tussen de Lokale Politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken, Securail, NMBS en de Lijn.

Bij de controles werden in totaal 650 mensen gecontroleerd. Securail stelden 35 overtredingen vast van mensen die geen geldig vervoersbewijs hadden. Ook de Lijn betrapte 56 mensen op zwartrijden. De politiediensten stelden een PV op voor drugs, gebruik van alcohol (GAS) en voor illegaal verblijf. Ook stelde de politie verschillende verkeersovertredingen vast.

Controle rond stationsbuurt blijft

De controles rond de stationsbuurt blijven duren op subtiele wijze duren in onze stad. Afgelopen zomer werd er veel kabaal gemaakt rond overlast in de Truiense stationsbuurt. Er werden toen verschillende acties genomen zoals het verwijderen van zitbanken in de Stationstraat en het opvoeren van controles zodat mensen minder rond het station bleven handen. De komst van het nieuwe schooljaar toonde echter aan dat die controles op mensen die rond het station zitten, moeilijker worden. Vele jongeren van de nabijgelegen Hasp-O school gaan rond het station zitten om te lunchen.
Ook dit leidt echter tot moeilijke situaties. Zo is er zeker al een keer een jongere voor de grap op een trein gesprongen om erdoor te lopen.
Deze situaties werden al doorgegeven aan de verantwoordelijke schepen en besproken in een overleg over de verschillende scholen heen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!