De (financiële) toekomst van Sint-Truiden. Een clash van visies

In de laatste twee gemeenteraden van 2021 kwam de aloude clash tussen de Truiense meerderheid en de oppositie weer aan het licht. Aanleiding was de aanpassing van het meerjarenplan van de Stad Sint-Truiden.

Oppositiepartij Vooruit hield zich tijdens de eerste gemeenteraad van december nog redelijk tam. Of dit te maken had met het feit dat twee schepenmandaten werden uitgewisseld, is niet duidelijk.
Op de tweede zitting van de raad waar het meerjarenplan werd besproken, ging Vooruit wel ten aanval. Zij verweten het stadsbestuur slecht financieel beleid en menen dat Stad Sint-Truiden op het randje van bankroet zit. De stadsschuld per Truienaar is volgens oppositiepartij Vooruit opgelopen tot 3550 euro per persoon. Ook menen zij dat door de slechte financiële toestand van Sint-Truiden er geen ruimte is voor belangrijke projecten betreft sociaal beleid en klimaat.
Eerder keurden Vooruit dan wel het meerjarenplan van de Raad van Maatschappelijk Welzijn goed waar heel het sociaal beleid van de stad in verwerkt zit.

Stadsvernieuwing

Schepen van Financiën Jo François erkent dat de stadsschuld is gestegen, maar counterde het punt van Stas over het bankroet van de Truiense stadskas. De schepen benadrukt dat oude kredieten van de oude bestuursploeg (onder leiding van Vandenhove) opnieuw zijn onderhandeld waardoor de stad hier een lager percentage voor afbetaald. Bovendien stelt de schepen dat de kredieten van deze bestuursploeg tegen een zeer laag percentage of een nul percentage zijn aangegaan.
Burgemeester Veerle Heeren trad de schepen hierin bij. De meerderheid kiest ervoor om te lenen en projecten uit te werken in een periode wanneer het goedkoop is om geld te lenen. Op deze manier konden volgens hen al verschillende projecten worden gerealiseerd.

Maar waar is al dit geld dan naartoe gegaan?

De huidige meerderheid verwijst naar de rioleringswerken die volgens hen bij de start van hun mandaat dringend aan vervanging toe waren. Dit was de reden waarom de Grote Markt, Stapelstraat etc. werden opengelegd. Ook deze legislatuur werden riolerings- en infrastructuurwerken uitgevoerd. Denk maar aan de werken in de Schepen de Jonghstraat, de heraanleg van de Houtmarkt en de heraanleg van het plein aan het Vica ijssalon.
Voor de periode 2022 tot 2025 zou 34,2 miljoen euro voorzien zijn voor riolerings- en infrastructuurwerken.
Tot deze infrastructuurwerken behoren natuurlijk ook werken voor stadshernieuwing zoals de heraanleg van de Groenmarkt.
Bovendien benadrukte schepen François dat Sint-Truiden door zijn grote oppervlakte meer moet investeren in het onderhoud en aanleggen van o.a. fietspaden, wegen etc. Het grote oppervlak van de gemeente zorgt er ook voor dat de stad wordt benadeelt wanneer er subsidies worden uitgedeeld. De gemeente Sint-Truiden is immers geen volgebouwde gemeente maar een met veel groen tussen de deelgemeentes.

Ook corona werd genoemd als een financiële aderlating van de stad. Al leek er in de gehele gemeenteraad geen twijfel te bestaan over het feit dat deze uitgaven noodzakelijk waren.

Ook het Administratief Centrum zal deze legislatuur nog aangepakt worden. Deze beslissing kon wel rekenen op de steun van de oppositie, maar deze vroegen zich wel af waarom het bestuur zoveel tijd en geld had verspild aan het idee om de Minderbroederssite te herbestemmen als stadskantoren. Volgens hen is de slechte financiële toestand van de stad de oorzaak van deze shift in visie.

Hoe zit het met de inkomsten?

Oppositielid Stas verwijt de stad dat hun enige bron van inkomsten de verkoop van het patrimonium is. Daarom hamert hij al een heel jaar op de openbaarheid van verkoop. Het stadsbestuur heeft hier reeds opmerkingen over gekregen van Audit Vlaanderen en ook de gouverneur vraagt hier meer duidelijkheid over. Daarom heeft de stad een pagina op zijn website hieraan gewijd. Deze is beschikbaar via deze link.
Tijdens de gemeenteraad benadrukte de meerderheid ook dat het gemeentebedrijf Truparc een bron van inkomsten zal zijn. Deze instantie zal namelijk de parkeergelegenheden in onze stad uitbaten. Dit zal dan een van de voornaamste inkomstenbronnen zijn.
Het is niet duidelijk welke andere inkomsten de stadskas zal hebben. Doorheen het jaar werden o.a. door schepen François meldingen gemaakt van oude wetgevingen, bijvoorbeeld deze rond taksen op eroshuizen, die herzien moesten worden en waarvan de belasting dus niet kon worden geïnd. Ook zijn er meldingen geweest van nieuwe taksen bijvoorbeeld op leegstand.


Clash der visies

De financiële toestand van onze stad is de grote ideologisch clash tussen de oppositie (met voormalige bestuurspartij Vooruit) en de Truiense meerderheid.
Feit is dat de stadsschuld inderdaad is toegenomen sinds het bestuur van Vandenhove. Daartegenover staat wel dat Sint-Truiden als stad haast onherkenbaar is in vergelijking met de periode Vandenhove. Niet alleen is het centrum onherkenbaar, met de Gazo heeft Sint-Truiden ook een extra fuifbunker gekregen. Iets waar verschillende partijen al enige tijd om vroegen.
We kunnen ook niet ontkennen dat de verschillende infrastructuurwerken ervoor hebben gezorgd dat bepaalde plaatsen in onze stad zoals de Groenmarkt en de Stationstraat, weer aantrekkelijk werden. Zeker in het geval van de Groenmarkt heeft dit al voor veel bedrijvigheid en ondernemerschap gezorgd waardoor deze plaats nu extra aantrekkelijk is geworden voor zowel Truienaren als toeristen.

Vraag is wel welk effect de status van de Truiense stadskas gaat hebben op de werking van het Sociaal Huis/OCMW nu deze geïntegreerd moeten worden in de stedelijke administratie.
De vraag is dan hoe het sociaal beleid van onze stad zal evolueren na deze grootschalige werken.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!