De Gemeenteraad van 29/03/2021: samengevat

Partners

Zoals vorige maand hebben wij voor u de gemeenteraad van afgelopen maandag 29/03/2021 samengevat in beeld en in woord. Het beloofde verhitte debat dat door sommige nieuwsmedia was aangekondigd bleef uit en eindigde soms zelfs op een anticlimax.

Audit Vlaanderen

De oppositiepartij Vooruit kwam via monde van fractieleider Gert Stas de afgelopen weken in de media met hun aanklachten tegen het gemeentebestuur rond het rapport van Audit Vlaanderen. Zoals al eerder bleek uit onze analyse in een voorgaand artikel bleek het rapport veel genuanceerder dan het in de eerste plaats werd voorgesteld door Vooruit. Zo hoorde wij van Audit Vlaanderen zelf dat er geen sprake was van een aanklacht tegen Stad Sint-Truiden, Audit Vlaanderen is een trouwe en neutrale partner van alle lokale overheden en zal nooit klachten indienen. Zij maakten wel informatie over aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Ook Gert Stas sprak niet meer van een klacht in zijn uiteenzetting op de gemeenteraad maar haalde wel aan dat hij een politiek debat wou met uitgebreide antwoorden. Zo gevraagd zo gekregen. Burgemeester Veerle Heeren nam het woord en weerlegde elk punt dat Stas haar voorlegde. Over het grootste punt, namelijk deze waar Sint-Truiden een inbreuk op de wet rond openbare aanbesteding werd voorgelegd, zei ze dit:

“Voor onze verzekeringen werkten wij (net als zowat elk stadsbestuur in Vlaanderen al ooit deed) met Ethias samen. Wij hebben deze contracten verlengd zonder er verder bij na te denken en zonder de markt te bevragen. Om dit naar de toekomst toe te voorkomen hebben wij via een extern persoon twee medewerkers van de stad laten opleiden zodat zij de scherpste prijzen kunnen onderhandelen. Zij werden ook overgeplaatst naar de aankoopdienst van de stad conform de wensen van Audit Vlaanderen.”

Burgemeester Veerle Heeren

Verder meldde de Burgemeester dat Audit Vlaanderen geen opmerkingen had over de samenwerking tussen de financiële dienst en de rest van de diensten. Wel haalde ze aan dat sommige diensten heel enthousiast zijn en veel projecten willen realiseren maar ze soms (noodgedwongen) een neen krijgen van de financiële dienst.
Over het OCMW zei de Burgemeester dat de inkanteling van het OCMW in het algemene stadsbestuur een hele aanpassingen, ook voor de medewerkers van het OCMW en dit een van de werkpunten is waar de stad mee verder gaat. Gezien deze inkanteling pas 2 jaar geleden is doorgevoer is het begrijpelijk dat hier nog aanpassingen nodig zijn.

Nuance van Peter Van Dam

Gemeenteraadslid Peter van Dam was de genuanceerde stem in het debat. Hij meldde dat hij zeker de goeie punten van het rapport inzag maar dat de huidige bestuursploeg zeker niet de problemen moet minimaliseren.
Zijn opmerking en vooral de neutrale manier waarop hij deze bracht, kregen gehoor van Schepen Financiën Jo François.
Ondanks de felle reacties in de media kan Gert Stas alleen de burgemeester bedanken voor haar antwoorden.

Vaccinatiecentrum Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken

Oppositiepartij Vooruit had echter een nieuwe set van opmerkingen gelanceerd aan het begin van de gemeenteraad. Deze keer over het vaccinatiecentrum en zijn werking. Volgens Vooruit waren er verschillende aanklachten vanuit deelnemende gemeentes aan het adres van het Truiens Stadsbestuur. Zo zou Nieuwerkerken misnoegd zijn over het feit dat de kinderverzorgers van Tutti Frutti wel op de reservelijst van Sint-Truiden staan en hun vaccin eerder zullen krijgen.
Ook Borgloon was niet content over de voortrekkersrol die Sint-Truiden neemt in het vaccinatiecentrum.
Burgemeester Veerle Heeren nuanceerde het verhaal. De plooien met Nieuwerkerken zouden reeds gladgestreken zijn.
Het Agentschap Zorg en Gezondheid had aan alle gemeentebesturen gevraagd lijsten op te stellen met personen die volgens hen (naast de vooropgestelde prioriteitsgroepen) op een reservelijst zouden komen en eerder hun vaccin zouden krijgen indien er mensen van de eerste reguliere lijst zouden wegvallen.
Sint-Truiden, waar op dat moment verschillende scholen hun deuren moesten sluiten door uitbraken van Corona, had hun stedelijke kinderverzorgers van Tutti Frutti op de lijst gezet. Nieuwerkerken had de lijst voor hun stedelijke kinderverzorgers niet ingediend.
Verder had het Agentschap Zorg en Gezondheid de reservelijst van Sint-Truiden eerst niet meegenomen. De kinderverzorgers hebben uiteindelijk wel een oproepingsbrief gekregen omwille van een systeemfout bij het Agentschap

Oppositiepartij Vooruit is het niet eens met de wijze waarop Sint-Truiden zijn voorstel tot reservelijst heeft opgesteld heeft opgesteld. Verder vinden ze dat Sint-Truiden teveel soloslim speelt als het aankomt op aanstellingen van consultants etc.
Verschillende leden van de bestuursploeg wijzen erop dat er geen handboek is voor Coronabestrijding. Zij wouden daarom samenwerken met personen waar zij al een goede samenwerking mee hebben gehad. Hier gaat het dan over de consultants die ook het schakelzorgcentrum de Kroon hadden ontsloten.
De burgemeester riep Oppositiepartij Vooruit op om suggesties te doen.

Zorgparkeren

Een voorbeeld van een van die suggesties is het voorstel rond zorgparkeren dat gemeenteraadslid Eddy Elherbouti op de vorige gemeenteraad lanceerde.
Met dit concept kunnen hulp-/zorgverleners op private parkings van mensen even hun auto kwijt indien de eigenaars een dit hebben doorgegeven dat het mag. Ze doen dit aan de hand van een sticker.
Burgemeester Veerle Heeren ging dit punt onderzoeken. Het concept zal nu tegen mei uitgerold worden.
De burgemeester bedankte gemeenteraadslid Eddy Elherbouti voor de positieve toon van het voorstel.

Eerbetoon aan Isabelle Knapen

Aan het begin van de raad werd een minuut stilte gehouden voor Isabelle Knapen. Zij was sociaal werker in het OCMW van Sint-Truiden.
De hele gemeenteraad droeg zijn stilte ook op aan iedereen die iemand verloor tijdens deze periode.

Gemeenteraad in het kort

Hieronder kan je onze visuele weergave van onze gemeenteraad in’t kort! Tot volgende maand!


Lees ook

Geen kartel maar strategische keuze. Groen Sint-Truiden reageert na aankondiging WOW

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober zal Groen Sint-Truiden geen eigen lijst indienen. Het enige gemeenteraadslid van de partij heeft de keuze gemaakt om...

Christian Lattanzio wordt nieuwe coach van STVV

Achter de schermen werkten de sportieve beleidsmakers van STVV de voorbije weken hard aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Dat mondt vandaag uit...

WOW Sint-Truiden stelt eerste kandidaten voor waaronder Groen kopstuk Peter van...

WOW Sint-Truiden is naast Open VLD Sint-Truiden de eerste politieke partij die ons al een glimp van hun lijst gunt. Opvallende aanwezigen op de...

Instagram

WOW Sint-Truiden stelt eerste tien kandidaten voor.🗳

Na Open VLD Sint-Truiden geeft nu ook WOW inkijk in hun lijst voor de
Midweek, Dansplan en meer groen!✨

Vrijstaat A, de creatieve zomerbar in Sint-Truiden, heeft zijn deuren weer geopend. Dit jaar vullen ze
𝘾𝙧𝙚𝙖𝙩𝙞𝙚𝙫𝙚 𝙯𝙤𝙢𝙚𝙧𝙗𝙖𝙧 𝙑𝙧𝙞𝙟𝙨𝙩𝙖𝙖𝙩 𝘼 𝙤𝙥𝙚𝙣𝙩 𝙫𝙖𝙣𝙖𝙫𝙤𝙣𝙙 𝙯𝙞𝙟𝙣 𝙙𝙚𝙪𝙧𝙚𝙣! 🥳

De zomerbar verhuisde voor deze editie van het verlaten schoolgebouw Atheneum in
Sint-Truiden kleurt geel na de nationale verkiezingen van 9 juni. 🗳

Vlaams Belang heeft zich afgelopen zondag gebombardeerd tot de grootste
Actievoerder Filip Ectors werd daarstraks gevraagd te vertrekken aan het kiesbureau van de Gazo. 📊

De man was actie aan het
Fijne vaderdag aan alle papa’s! 😍

#vaderdag
Morgen is het zover!
Dan trekken we met z’n allen naar de stembus. 🗳️☑️

Heb je nog vragen of ben je het
Een actie tegen 💩

Nog tot 12 u kan je gratis een foto met je hond laten nemen op het Damiaanplein.
Een warm licht voor alle studenten! 🕯️

In de hoofdkerk brandt de Trudofederatie een kaars voor de blok.
Alle kleine beetjes

Advertentie

Nieuwsbrief