Digipunt voor digitaal advies en hulp in Sint-Truiden

Stad Sint-Truiden start met een digipunt voor burgers die digitaal advies nodig hebben. Digitalisering biedt de samenleving veel voordelen en kansen. Daarbij is het belangrijk dat de burger betrokken en begeleid wordt in de verdergaande digitalisering. Met de oprichting van een tijdelijk digipunt wil het stadsbestuur inzetten op een E-inclusief beleid.

Het opvragen van persoonlijke documenten gebeurt steeds meer en meer via digitale weg. Een goed voorbeeld daarvan is het COVID-safe certificaat. Vandaag hebben burgers dit certificaat nodig om toegang te krijgen tot evenementen, om te reizen, etc. Echter blijkt het voor veel mensen niet evident om het certificaat digitaal aan te vragen.

“Voor burgers is digitaal contact met de overheid niet altijd even gemakkelijk. Deze personen doorverwijzen naar een ‘digipunt’ waar een pc met kaartlezer ter beschikking is (bv. de bibliotheek), biedt meestal geen solide oplossing. Ze hebben voor sommige dingen ook nood aan persoonlijke begeleiding. Daarom richten we een tijdelijk digipunt in op de Grote Markt waar burgers terechtkunnen voor het digitaal aanvragen van bijvoorbeeld hun COVID-19 certificaat.”

Pascy Monette, schepen van sociale zaken.

E-inclusief beleid

Bereikbaarheid naar elke burger is prioriteit voor het stadsbestuur. Zeker voor een stad als Sint-Truiden waar digitalisering hoog op de agenda staat. Ondersteuning voor wie nog onvoldoende digiwijs is, hoort bij het project rond digitalisering.

“Het is super belangrijk dat we alle burgers een goede dienstverlening kunnen bieden, vandaar dat we een loket openen waar we iedereen bijstaan om digitale dienstverlening aan te vragen.”

Hilde Vautmans, schepen van burgerdienstverlening

 “Als stadsbestuur zetten we volop in op digitalisering. We zijn een innovatieve stad die via slimme toepassingen de dienstverlening naar de burger tracht te verbeteren. Met dit digipunt hopen we een bijkomende groep mensen extra toegang te geven tot digitale toepassingen.”

Veerle Heeren, burgemeester

Digipunt

Het tijdelijk digipunt zal burgers minimaal ondersteuning bieden bij:

  • het digitaal aanvragen van hun COVID-19 certificaat;
  • het installeren van itsme op hun smartphone;
  • het digitaal aanmelden met eID in het algemeen;
  • het activeren digitale sleutel;
  • het installeren van aps in het algemeen met als voorbeeld BE-Alert, de stadsapp en informatie over de mogelijkheden van deze app;
  • het aanvragen van digitale documenten/ producten bij ons als lokaal bestuur;
  • het gebruik van onze online afsprakenmodule.

Deze oplijsting is niet limitatief. Gaandeweg zullen wellicht nog bijkomende noden geïdentificeerd worden waarop er mogelijk ingespeeld kan worden.

Het tijdelijk digipunt wordt ingericht in het Stadhuis Grote Markt (dienst toerisme) en zal elke zaterdagvoormiddag in oktober geopend zijn tussen 9u en 13u en dit zonder afspraak.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!