Domein Terbiest te koop

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap verkoopt het volledige domein Terbiest. Het domein wordt verkocht met alle lopende verhuringen en erfpachten inbegrepen. Goed nieuws voor de verschillende verenigingen van onze stad die er hun onderkomen hebben. Zij hoeven de eerste paar jaar niks te vrezen.

Tot 2014 volgden leerlingen van de Hotelschool Hasselt op het kasteeldomein les. Sindsdien staat het kasteel leeg. Daarom besliste de eigenaar van de site, Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, om Domein Terbiest te verkopen met alle lopende verhuringen en erfpachten.

© GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ooit leefde het idee om van Domein Terbiest een woonzone te maken. Maar het stadsbestuur wil de groene long bewaren.

Groene long moet behouden blijven

“De stad Sint-Truiden heeft 4 lopende erfpachten op het Domein Terbiest: de Sint-Joriskapel, het sportgebouw, een perceel weiland en een perceel bos. Verschillende verenigingen maken gebruik van deze faciliteiten. Aangezien de verkoop gebeurt met alle lopende verhuringen en erfpachten zal er voor de stad Sint-Truiden en de verenigingen de eerstkomende jaren niets veranderen. In het verleden is de vraag al eens gekomen om dit kasteeldomein om te vormen tot woongebied. Daar zijn we nooit op ingegaan, dit gebied is een groene long nabij de stad. We wensen dat ook te vrijwaren.”

Schepen van Onroerend Erfgoed Jelle Engelbosch
© GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap “Het grote domein, met visvijver, fruitbomen en voetbalvelden is zeer geliefd bij de lokale bevolking maar kan volledig privé afgesloten worden”, aldus het Go! Onderwijs

Erfgoed met maatschappelijke waarde

Het kasteeldomein Terbiest is geïnventariseerd in het erfgoedregister. Het waterkasteel werd gebouwd in 1627. In de negentiende en twintigste eeuw werd het gerestaureerd en uitgebreid. In het park ligt ook de geklasseerde Sint-Joriskapel, gebouwd in 1420. Het is feitelijk een zaalkerkje, dat bestemd was voor de bewoners van de heerlijkheid Terbiest.

“Het is goed nieuws dat we de erfpacht kunnen behouden en dat verenigingen die hier huren dit ook in de nabije toekomst kunnen doen. Desalniettemin gaan we op zoek naar een duurzame permanente oplossing. De stad zal, onder meer bij de nieuwe kopers, nagaan welke mogelijkheden er zijn voor de diverse verenigingen. Domein Terbiest is één van de zeldzame kasteeldomeinen prachtig gelegen aan de rand van onze stad. De mogelijkheden van dit landgoed zijn talrijk.”

Burgemeester Veerle Heeren