Einde van de provincies in zicht. Vlaanderen wordt verdeeld in 17 regio’s. Alleen Limburg laat op zich wachten

De laatste dagen rommelt het in Limburg. De Vlaamse regering heeft namelijk beslist om Vlaanderen op te splitsen in 17 regio’s. Het definitieve einde van de provincies lijkt daarmee op ons af te komen.

Het idee komt van Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Volgens Timmie Van Diepen, politiek journalist van Het Belang van Limburg, stamt het idee uit een ongenoegen van Somers met hoe zijn eigen provincie werkt. De provincie Antwerpen wordt immers gedomineerd door de Scheldestad waardoor andere (kleinere maar ook sterke) steden minder kansen en gehoord krijgen. Kijk maar naar het Mechelen waar Somers burgemeester is.
Ook in West-Vlaanderen zien we een soortgelijke situatie. Hier zijn de kuststeden een zwaar doorwegende stem.

© Belang van Limburg De nieuwe kaart van Vlaanderen volgens de opsplitsing in regios die de Vlaamse regering heeft beslist. Opvallend: Limburg is op deze kaart als 1 regio ingekleurd maar moet nu toch opgesplitst worden.

Limburg zou moeten opgesplitst worden in 3 regio’s. Vreemd gezien op de kaart die uit het kabinet Somers komt in eerste instantie Limburg als één regio werd beschouwd. Reden is duidelijk: In onze provincie worden veel interstedelijke samenwerkingen georganiseerd over de hele provincie. Limburg.net is daar een voorbeeld van. Al kennen we ook voldoende samenwerkingen tussen de gemeentes op een kleiner niveau, zoals de politiezones.
Het zou volgens Het Belang van Limburg N-VA zijn geweest dat aandrong op een opsplitsing van Limburg in regio’s. Iets wat de samenwerkingen op provinciaal niveau niet in gedrang zal brengen volgens Somers. Deze mogen zeker nog bestaan.

© Peter Van Dam Gemeenteraadslid Groen Peter Van Dam maakte duidelijk dat hij vindt dat Limburg 1 moet blijven.

3 of 5 regio’s

Tegen wil en dank worden de grote namen van de Limburgse politiek nu gedwongen om samen te zitten en scenario’s te bedenken voor een opsplitsing van onze provincie. De Vlaamse oppositiepartijen Groen en sp.a hebben zich al uitgesproken tegen de splitsing. Zij hielden een online actie de afgelopen dagen waarmee ze een profielfoto kader verspreidde via facebook in de vorm van de Provincie Limburg.

Voor de rest blijft het akelig stil sinds de beslissing van de Vlaamse regering. Voor de Pasen wil Somers namelijk een antwoord van de Limburgse top over hoe ze hun provincie willen indelen. En ze zitten niet stil.

Momenteel liggen er 5scenario’s op tafel gaande van een opsplitsing in regio Oost en West met respectievelijk Hasselt en Genk als toonzettende steden in de regio, of een opsplitsing met maar liefst 5 regio’s. Deze laatste is gebaseerd op de zones van eerstelijnszorg. Je kan de verschillende scenario’s bekijken via deze link naar HBVL.

Wat met Sint-Truiden?

Wat de positie van Sint-Truiden gaat zijn in dit alles is niet duidelijk. Als middelgrote stad van +40.000 inwoners en qua grondgebied een van de grootste gemeentes van Limburg, nemen we al vaak het voortouw inzake samenwerkingen. Kijk maar naar de recentste samenwerking van 13 Haspengouwse gemeentes inzake toerisme waar Sint-Truiden toch een belangrijke rol speelt. Ook op vlak van politie zijn wij al een goede samenwerking aangegaan met Gingelom en Nieuwerkerken.

Door de machtswissel bij de politie van Borgloon staat er nog eens een fusie tussen hen en die van Sint-Truiden. Het Binnen de zes maanden zou er een principieel akkoord moeten zijn voor de fusie vande politiezones Borgloon, Tongeren-Herstappe en Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
Het is nog maar de vraag of dit een voorbode is voor een scenario waarin Sint-Truiden het voortouw zou nemen in een regio Zuid-Limburg.