Factuur zorgt voor onrust in Truiense gemeenteraad

Het Truiense schepencollege heeft een factuur overgemaakt aan Audit Vlaanderen. Rond de factuur werden er vragen gesteld. Hiervoor kwam op maandag 14 november een extra raadscommissie samen.

Oppositiepartij stelden via HBVL in hun gekende stijl zich vragen over een factuur die ze onder ogen kregen. In de factuur wordt namelijk het woord causerie genoemd. Het bedrijf die de factuur aan Stad Sint-Truiden overmaakte, was ook betrokken met de organisatie van een evenement van oud-burgemeester Veerle Heeren dat ook de naam ‘causerie’ droeg. Voldoende overeenkomsten voor Vooruit om de factuur in vraag te trekken.
Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove sprak in HBVL ook over illegale partijfinanciering omdat opbrengsten uit het evenement van Veerle Heeren in de lokale partijkas zouden vloeien.

Illegale partijfinanciering?

Onze redactie ging op onderzoek uit. De causerie door oud-burgemeester Veerle Heeren werd georganiseerd door de vzw Vrienden van Veerle Heeren. De vzw werd ook gebruikt om het burgemeestersbal van Veerle Heeren ,genaamd Dinner and Dance, te organiseren. Dat lokale politieke partijen en mandatarissen aparte vzw’s oprichten om evenementen zoals burgemeestersbals etc te organiseren is niets nieuws. Gelden uit deze vzw’s vloeien ook op regelmatige basis door naar een lokale partij-afdeling. Ook oud-burgemeester Ludwig Vandenhove paste deze praktijk toe. Volgens politicoloog Bart Maddens van de KUL is dit een zeer gebruikelijke en helemaal legale praktijk. Lokale politieke-afdelingen kunnen immers giften ontvangen van niet-natuurlijke personen.

“Lokale partij-afdelingen behoren volgens de wet van 1989 niet tot de partij (consolidatiekring) en vallen dus ook niet onder de beperkingen van giften.  Bijgevolg kunnen lokale partij-afdelingen ook giften krijgen van niet-natuurlijke personen zoals vzw’s.”

Bart Maddens, politicoloog KUL

Maddens benadrukt dat lokale mandatarissen zoals gemeenteraadsleden, burgemeesters etc geen giften van vzw’s mogen ontvangen. Indien de giften eerst via lokale partij passeren is er echter geen probleem. Dan is er alleen beperking ivm de sperperiode.

“Een gift van een vzw aan een burgemeester is verboden, maar een gift van die vzw aan de partij-afdeling van de burgemeester kan wel.  Behalve als het gaat om de financiering van verkiezingspropaganda.  Want het Vlaamse Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (art.195) beperkt de giften voor partijen en kandidaten, maar enkel voor verkiezingspropaganda, dus voor de financiering van campagne-uitgaven tijdens de sperperiode.”

Bart Maddens, politicoloog KUL

Audit Vlaanderen

Gezien de uitleg van prof. Maddens kan je niet spreken van illegale partijfinanciering indien vzw Vrienden van Veerle Heeren geld schonk aan de lokale CD&V afdeling.
Vooruit vreest echter dat sommige facturen voor de causerie georganiseerd door Heeren betaald werden zijn door de stadskas. Zij wijzen met de vinger naar toenmalig schepen van financiën Ingrid Kempeneers. Zij reageerde aan onze redactie:

“Een schepen van financiën bekijkt niet elke factuur of elke transactie die de stad doet. Wij bekijken algemene tabellen en cijfers. Het is de financiële dienst die de facturen binnenkrijgt, controleert en dan uitvoert.”

Ingrid Kempeneers, toekomstig burgemeester Sint-Truiden

Om over de zaak geen twijfel te laten bestaan werd de factuur door het schepencollege overgemaakt aan Audit Vlaanderen. Zij voeren momenteel een onderzoek uit naar de werking van de Truiense financiële dienst.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!