Fedasil Sint-Truiden zorgt voor propere buurt

De begeleiders en bewoners van Fedasil Sint-Truiden gaan de straat op om hun buurt proper te houden.

Volgens Fedasil Sint-Truiden gaan ze wekelijks de straat op in de buurt van het asielcentrum om zwerfvuil op te ruimen.
Op deze manier draagt het asielcentrum bij tot een probere buurt


Ze kregen al lovende woorden over hun actie van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Hij vindt dat tijdens de lange asielprocedures asielzoekers vaak niets om handen hebben. Initiatieven zoals dit in Sint-Truiden geven de mensen iets te doen en zorgen ervoor dat ze nuttig worden ingeschakeld in de maatschappij.