Foute 1 aprilgrap doet fusiediscussie weer opwakkeren

Een ‘aprilgrap’ van schepen Rohnny Schreurs uit Nieuwerkerken schoot in het verkeerde keelgat. De schepen meldde op één april dat er fusiegesprekken aan de gang zijn tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden. Iets wat zowel bij de vakbond als oud-burgemeester Vandenhove tot ongenoegen leidde.

De Vlaamse overheid moedigt al enige tijd gemeenten op hun grondgebied aan om te fuseren. Ze doen dit oa met een financiële aanmoediging. De Vlaamse overheid neemt namelijk de schulden van gemeenten over indien ze voor 1 januari 2024 een fusieplan bij de Vlaamse regering hebben ingediend. De schuldovername bedraagt wel maximum 50 miljoen euro per fusieoperatie.
Gedacht wordt dat na 2025 de Vlaamse overheid (indien de meerderheid blijft zoals ze is) op een andere manier fusies zal aanmoedigen.

Fusies een gevoelig punt

Een fusieverhaal in onze streken is gevoelige materie. Een geslaagde fusie is er namelijk een waarin elke deelnemende gemeente verzekerd is dat zijn belangen zullen worden behartigd. En dat is niet steeds evident. Zeker niet als een grotere gemeente met een kleinere fuseert. De kans dat de kleinere gemeente benadeelt wordt inzake investeringen in infrastructuur of dienstverlening naar de burger toe is immers reëel als er geen goede afspraken worden gemaakt.
Bovendien heerst er veel onzekerheid bij het personeel van gemeenten wanneer er gefluister over fusiegesprekken te horen valt. Een fusie betekent niet noodzakelijk dat al het stedelijk personeel wordt meegenomen in de oefening. Dit verklaart onmiddellijk waarom de grap ook verontwaardigde reacties bij de vakbond zorgde.

‘We hebben niets tegen een goede grap, maar mensen die werken voor een bestuur op maat van Nieuwerkerken en plots te horen krijgen dat ze binnen enkele jaren voor een groter stadsbestuur moeten gaan werken, laat staan hun job verliezen door ‘efficiëntie-oefeningen’ die meestal het gevolg zijn van fusies, krijgen het dan koud en smaken dat soort fratsen niet echt.’

Frank Hoste, secretatis ACOD LRB Limburg

Ook Truiense politiek geen vragende partij

Ook binnen de Truiense politiek is niemand vragende partij voor een fusie. Zo goed als alle partijen over de grenzen van meerderheid en oppositie heen zijn geen voorstander. De ene partij bekijkt het wel praktischer als de andere.
Ludwig Vandenhove van oppositiepartij Vooruit ziet geen heil in fusies omdat het de burger verder van de verkozenen zou brengen.

“Een eventuele fusie tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden, is geen goede zaak. Ik ben eerder voor een eventuele verdere samenwerking, waarbij elke gemeente autonoom blijft. Verkozenen moeten dicht bij de burger staan, bij een fusie vergroot die afstand. Diegenen, die pleiten voor een fusie, moeten de politieke moed hebben om dat eerst voor te leggen aan de bevolking, bijvoorbeeld via een referendum.”

Ludwig Vandenhove, Vlaams Parlementslid

Andere partijen zoals N-VA Sint-Truiden menen dan weer dat een fusie alleen op tafel ligt als de Truinaar er beter van zou worden.
De meerderheid van de Truiense politici volgt de mening van Vandenhove als het gaat om de samenwerkingen tussen de gemeenten.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!