Geen vissterfte in het stadspark

De afgelopen weken gingen er veel foto’s rond over de toestand van de vijver in het Truiense stadspark. Mensen spraken over slechte toestanden, vissterfte en nog veel meer. Het stadsbestuur zou echter al even bezig zijn met het het voorzien van nieuwe pompen.

Het was een lokale politieke blog die van start ging met het verspreiden van informatie over vissterfte. Dit werd opgepikt door oppositiepartij Vooruit die via monde van gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. Hij stelt dat zijn fractie al verschillende keren de wantoestanden in verband met de vijver heeft aangehaald. Hun pleidooi nu ging voornamelijk over de waterpompen. Vandenhove beschreef op Facebook hoe het lokale bestuur het zou nalaten om waterpompen aan te schaffen om de vissen in de vijver van voldoende zuurstofrijk water te voorzien.

“Ja, ocharme de vissen in de vijver op het stadspark”, zegt ook collega VOORUIT-gemeenteraadslid Johnny Vangrieken. Wat zien die af door de hitte van de laatste weken.Hoeveel zouden er al gestorven zijn?Wat met het dierenwelzijn?Wat met de biodiversiteit?De vissen happen naar zuurstof, maar tevergeefs.Er is geen watercirculatie, er sproeit geen water uit de fontein(en) (behalve in ‘het klein park’, maar daar zitten geen vissen!), er is geen enkele waterpomp in de omgeving: onbegrijpelijk!Het stilstaand water zorgt voor vervuiling en te weinig zuurstof voor de vissen.”

Ludwig Vandenhove, gemeenteraadslid Sint-Truiden

Vandenhove verwijst ook naar de oevers van de vijver die er ‘verloederd’ bij zouden liggen. Het volledige facebookbericht kan je hieronder vinden.

Pompen onderweg

Volgens bronnen binnen de stadswerking zouden er echter geen vissen zijn gestorven in het stadspark. Het stadspersoneel merkte wel op dat er verschillende elementen (waterpompen etc) het hadden begeven. De pompen werden in opdracht van het stadsbestuur met prioriteit besteld alsook verluchters. Deze laatste zouden pas begin augustus arriveren. De bronpomp die was besteld, is wel al actief. Hiermee wordt bronwater van onder de kiosk in de vijver gepompt om een circulatie te hebben van zuurstofrijk water.
Dit werd aan onze redactie bevestigd door de verantwoordelijke schepen Jelle Engelbosch. Over de toestand van de oevers van de vijver had hij het volgende te zeggen:

“De vernieuwing van de vijvers en slibbaggering is inderdaad nodig. We zijn daar al even mee bezig want de ingenieurs bekijken dit samen met het openleggen van de beken op Veemarkt. De waterniveaus hangen technisch samen.”

Jelle Engelbosch, schepen dierenwelzijn, inrichting publieke ruimte en ruimtelijke ordening

Update

Begin augustus werden de nieuwe verluchters in de vijver van het stadspark geplaatst.

Onze redactie raadt iedereen aan om contact op te nemen met de verantwoordelijke stadsdiensten als zij vragen hebben. De contactgegevens van de stadsdiensten kan je makkelijk vinden op de website van Stad Sint-Truiden. Via deze link komt je op de overzichtspagina terecht met alle diensten.
Merk je een dier in nood op? Of vermoed je dat een dier onvoldoende zorg krijgt? Neem dan zeker contact op met de Truiense dierenpolitie. Je vindt de informatie over hun werking via deze link.

Instagram