Give a Day: het digitale platform voor vrijwilligerswerk in Sint-Truiden

Stad Sint-Truiden lanceert het digitale platform Give a Day. Op dit platform kunnen de vele enthousiaste vrijwilligers van onze stad snel hun weg vinden naar lokale organisaties die ondersteuning nodig hebben.

In Sint-Truiden zijn ruim 650 vrijwilligers actief die om verschillende redenen aan vrijwilligerswerk doen. Enerzijds is vrijwilligerswerk een meerwaarde voor de persoon zelf want het biedt voldoening, groeikansen, ontplooiing, erkenning, sociaal contact, etc. Anderzijds brengen vrijwilligers bijzondere kwaliteiten en talenten binnen in een organisatie, dragen ze bij aan de dynamiek en diversiteit in een organisatie en inspireren ze andere mensen om zich ook belangeloos in te zetten. Voor het lokaal bestuur Sint-Truiden is het inschakelen van vrijwilligers dan ook een bewuste keuze. Op die manier werkt het lokaal bestuur mee aan de betrokkenheid en activatie van burgers.

Kwalitatief en geïntegreerd vrijwilligersbeleid

Stad Sint-Truiden hecht veel belang aan vrijwilligerswerk. Daarom stelde ze een coördinator vrijwilligerswerk aan en zorgde ze voor een heldere omkadering van het engagement.

“Het is een leidraad en het geeft duidelijkheid aan vrijwilligers, maar ook aan beroepskrachten, over hoe er met vrijwilligers wordt gewerkt in onze organisatie. In het beleid wordt duidelijk omschreven aan welke voorwaarden vrijwilligers moeten voldoen, op welke manier ze kunnen worden ingeschakeld, hoe er kan worden geëvalueerd en in welke mate ze verzekerd zijn. Deze duidelijkheid draagt bij aan een betere kwaliteit en efficiëntie van de vrijwilligerswerking.”

Pascal Monette, schepen sociale zaken

Give a Day: online vrijwilligersplatform

Maar niet alleen het lokaal bestuur kan rekenen op de enthousiaste inzet van vrijwilligers. In Sint-Truiden zijn er heel wat organisaties die een beroep doen, of willen doen, op deze hulpkrachten. Om de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers in Sint-Truiden beter op elkaar af te stemmen en vrijwilligerswerk extra te stimuleren lanceert de stad het digitale vrijwilligersplatform ‘Give a Day. Het platform wordt gebruikt door verschillende diensten van het lokale bestuur. Op het platform worden vacatures voor vrijwilligerswerk geplaatst om zo gericht op zoek te gaan naar de juiste vrijwilligers.

Ook voor vrijwilligers zelf biedt het platform heel wat voordelen: op het gebruikersprofiel kan de vrijwilliger zijn/haar taken, vergoedingen en alle nodige documenten tijdig raadplegen. Bovendien kunnen vrijwilligers ook zelf op het platform op zoek gaan naar interessante vacatures of aangeven voor welke taken en wanneer hij/zij beschikbaar is. Het platform gaat op die manier altijd op zoek naar de juiste macht tussen vraag en aanbod.

“Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze organisatie en onze samenleving. Ze dragen stuk voor stuk bij aan een stad waar het aangenaam is om te leven. Het ontwikkelen van een stimulerende omgeving voor vrijwilligerswerk en de realisatie van een vrijwilligersvriendelijk klimaat kon dan ook niet langer ontbreken.”

Burgemeester Veerle Heeren

Voor meer info rond vrijwilligerswerk kan je op afspraak terecht bij Peter Kinnaert, Coördinator vrijwilligerswerking en -beleid in de Clement Cartuyvelsstraat 12. Een afspraak maken kan telefonisch via 011 70 18 81 of via e-mail vrijwilligerswerk@sint-truiden.be

Het vrijwilligersplatform kan je hier raadplegen:  www.giveaday.be/Sint-Truiden

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!