Gouverneur plaatst Sint-Truiden onder verscherpt toezicht

Gouverneur Jos Lantmeeters heeft Sint-Truiden onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat maakte hij vandaag bekend. De beslissing komt er na verschillende klachten over het stadsbestuur.

Wat de uiteindelijke doorslag was voor de gouverneur om Sint-Truiden korter op te volgen, is niet bekend. Zijn beslissing komt niet toevallig na de zoveelste klacht van de Truiense oppositie en na het verslag van Audit Vlaanderen waarin de vastgoedtransacties van voormalig schepen Jelle Engelbosch werden besproken.
Deze audit leidde ook onmiddellijk tot een nieuwe klacht. Maandag 28 november werd het rapport over de vastgoedtransacties in besloten vergadering besproken. Gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans bracht daarbij de advocaat van Stad Sint-Truiden mee. Iets wat volgens Audit Vlaanderen niet fout is maar de manier waarop dit gebeurde laat te wensen over. Vooruit diende voor dit incident een klacht in.

Unieke gebeurtenis

Dat Sint-Truiden onder een verstrengt toezicht wordt geplaatst is zonder overdrijven uniek te noemen. Nog nooit werd deze procedure toegepast in Limburg. Concreet zal het Truiense stadsbestuur om de twee maanden in gesprek gaan met de gouverneur. Van hen wordt verwacht dat ze de probleempunten in het bestuur opsommen en deze stelselmatig gaan aanpakken of op zijn minst een voorstel neerleggen van hoe ze deze problemen willen oplossen.
Gouverneur Lantmeeters zegt dat hij niet elke beslissing van de gemeenteraad onder de loep zal nemen maar hij wil in zekere zin het stadsbestuur wel begeleiden. Lantmeeters merkt op dat uit de verschillende auditrapporten die Sint-Truiden heeft ondergaan vaak dezelfde werkpunten naar vore komen. Hij ziet echter geen verbetering. Voor de opvolging zal worden samengewerkt met het Kabinet van Minister Somers (Binnenlands bestuur).

Werkpunten

Over welke werkpunten Lantmeeters het precies heeft is niet duidelijk. Wel weten we dat het laatste rapport van Audit Vlaanderen het stadsbestuur de aanbeveling gaf om hun personeel (politiek en administratief) beter te informeren over hun rechten en plichten om zo belangenvermenging tegen te gaan. Bovendien moeten zij ook belangengroepen beter bijstaan. Zo stelde de laatste Audit dat kerkraden beter begeleid moesten worden om gedetailleerde begrotingen op te stellen.
De punten doen onder andere denken aan een audit over voormalig burgemeester Veerle Heeren waarin werd vermeld dat er geen verschil was tussen de persoonlijke mailbox van Heeren als politica en haar mailbox als burgemeester. Mails ivm dienstbetoon kwamen ook in haar officiële mailbox als burgemeester terecht.

Bescherming?

Het geheel wekt de indruk dat de hogere overheden weinig vertrouwen hebben in de bestuurlijke vaardigheden van Sint-Truiden op verschillende niveau’s (zowel politiek als administratie). Dit idee wordt versterkt door een interview dat toekomstig burgemeester Ingrid Kempeneers aflegde voor TVL. Hierin wordt door journalist Luc Moons gesteld dat de gouverneur het Truiense stadsbestuur wil beschermen zodat de oppositie niet om de haverklap een klacht kan indienen. Kempeneers bevestigt dit maar benadrukt in het interview ook dat veel van de klachten die werden ingediend uiteindelijk onterecht werden bevonden.

Ze ziet het toezicht ook als een kans voor het bestuur om een transparant beleid te voeren waar open communicatie centraal staat. Kempeneers zegt nu met de bestuurspartners aan de slag te gaan om een plan op te stellen zodat er minder fouten tegen procedures en deontologie worden gemaakt.

Volgende stappen

Wat de volgende stappen zijn van het verscherpt toezicht is niet duidelijk. Ook de administratie van de gouverneur kon onze redactie hier geen antwoord op geven.
Wat wel duidelijk is, is dat deze toestand extra druk op de schouders legt van de nieuwe/oude Truiense meerderheid.

Wanneer Ingrid Kempeneers de eed zal afleggen als burgemeester is nog niet duidelijk. De voordrachtsakte werd later dan verwacht ingediend waardoor de standaardprocedure van haar aanstelling uitloopt.
In de tussentijd blijft Hilde Vautmans waarnemend burgemeester.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!