Gratis levering van grofvuil aan het containerpark wordt verlengd

Oppositiepartij Vooruit (voorheen sp.a) had eerder deze week gemeld dat mensen die hun grofvuil wouden inleveren op het containerpark dit niet meer konden doen omdat de afspraken al volzet waren. Niet iedereen kreeg daardoor de kans om zijn grofvuil gratis in te leveren. Dit pakt het stadsbestuur nu aan.

De actie waarbij Truienaren tot en met 27 maart hun grofvuil gratis kunnen binnenbrengen bij het containerpark is een groot succes. De beschikbare tijdsloten op het containerpark waren in een mum van tijd volzet. Om iedereen maximaal de kans te geven zijn of haar afgedankte spullen kosteloos van de hand te doen, heeft het stadbestuur beslist de actie met drie weken te verlengen tot en met zaterdag 17 april 2021.

De actie kreeg eerst kritiek van oppositiepartij Vooruit omdat het Truienaren die geen vervoer hadden uitsloot om deel te nemen. Hij wordt echter verlengd wegens succes.

“Veel mensen maken van deze actie gebruik om hun woning in de lente aan een grondige opruimbeurt te onderwerpen. De beschikbare tijdsloten op het containerpark waren dan ook zeer snel gereserveerd. Om alle inwoners zoveel mogelijk de kans te geven om hun grofvuil gratis op het containerpark aan te bieden, hebben we beslist de actie met 3 weken te verlengen tot 17 april 2021.”

Schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers

Vooruit kloeg beknibbeling op dienstverlening aan

Gemeenteraadslid Filip Moers en Ludwig Vandenhoven hadden zich al eerder kritisch uitgesproken tov het Stadsbestuur omdat de jaarlijkse Lente Poets (het ophalen van grof huisvuil) werd afgelast ten voordele van de optie om gratis je grofvuil naar het containerpark te brengen. Deze actie liep initieel van 9 tot 27 maart en kreeg voorkeur omdat het stadsbestuur en de bevoegde schepen Ingrid Kempeneers merkten dat Truienaren hun vuilnis niet conform de regels aanboden. Hierdoor moest de Stad meer tijd en geld investeren in het sorteren van het afval.

Er werd gevreesd dat het zelf brengen van grofvuil tot aan het containerpark voor problemen ging zorgen maar de actie bleek een groot succes te zijn.

“Het is een bewuste en duurzame keuze om het jaarlijks inzamelen van grofvuil te organiseren. Heel wat Truienaren maken graag gebruik van deze gratis service, ook dit jaar is dat het geval. Sinds vorig jaar werken we in het containerpark enkel op afspraak. Op die manier kunnen we de inzameling van het afval coronaveilig en vlot laten verlopen. Tijdig een afspraak maken is wel de boodschap.”

Burgemeester Veerle Heeren

Meer informatie

Voor een bezoek aan het containerpark moet je een afspraak maken. Dat kan via https://afspraken.sint-truiden.be of telefonisch via het ContactCenter op het nummer 011 70 14 14. Wat precies grofvuil is en welke materialen recycleerbaar zijn, vind je terug op www.limburg.net/fractie/grofvuil .

Instagram