Het Truiense Administratief Centrum krijgt facelift

Op de gemeenteraad van 20 december 2021 werd een voorstel goedgekeurd waarin de Truiense meerderheid op zoek gaat naar een multidisciplinair team voor de renovatie van het stadskantoor aan de Kazernestraat. Het bestuur hoopt volgend jaar concrete plannen te hebben voor de toekomst van het gebouw en de site eromheen. Ook de renovatie van het stadswerkhuis kreeg vanavond groen licht.

Het stadskantoor is de plaats waar de stedelijke administratie zijn werk uitvoert. Hier kunnen burgers ook langsgaan voor officiële documenten zoals hun identiteitskaart. Het gebouw dateert echter van de jaren ‘70 en voldoet niet meer aan de huidig, moderne werkomstandigheden en klimaatdoelstellingen. Ook de technische installaties en indeling zijn niet meer aangepast aan de hedendaagse normen van optimale dienstverlening. Hoog tijd dus voor een oplossing. Die komt er in de vorm van een ‘vernieuwbouw.’ Geen volledige nieuwbouw maar een renovatie met oog op uitbreiding, vergroening en duurzaamheid.

In kader van de verhuis van de stadsdiensten werd eerder al naar de Minderbroederskerk gekeken. Deze wordt momenteel gebruikt als site voor het Truiense vaccinatiecentrum. De renovatie hiervan als modern stadskantoor was echter een enorm werk. Het stadsbestuur kijkt nu dus naar het bestaande gebouw en de mogelijkheden die het biedt.

Projectteam

Om dit strategische project te realiseren, gaat het stadsbestuur op zoek naar een multidisciplinair team met daarin zowel een ontwikkelaar, architect, landschapsarchitect, aannemer, onderhoudsfirma en ICT-partner. Op maandag 20 december keurde de gemeenteraad hiervoor een zogenaamde selectieleidraad goed op basis waarvan kandidaten zich kunnen aandienen.

“We omringen ons met specialisten om te onderzoeken hoe we het stadkantoor kunnen opwaarderen tot toonbeeld van moderne dienstverlening op maat van de burger. Het is de bedoeling dat we nog meer diensten centraliseren in het stadskantoor zodat Truienaars op één locatie terecht kunnen met al hun vragen. Bovendien willen we voor de stadsmedewerkers een moderne en aangename werkomgeving creëren waar tijd- en plaats onafhankelijk werken mogelijk is. Afhankelijk van hoe vlot de voorbereidingen verlopen, zullen de verbouwwerken beginnen rond januari 2024.”

Veerle Heeren, burgemeester

Duurzame renovatie

Schepen Johan Mas legt de nadruk op duurzaamheid in de renovatiewerken. Hij sprak met veel fierheid over het dossier van het stadswerkhuis waar wijlen zijn vader een belangrijke bijdrage leverde.

“Bij de renovatie van het stadskantoor zetten we uiteraard maximaal in op duurzaamheid en efficiënt omgaan met energie, zoals vooropgesteld in ons klimaatactieplan. Ook bij de verbouwingen van het stadswerkhuis wordt rekening gehouden met de huidige normen voor isolatie en energieverbruik. Het stadswerkhuis en deel van het naastliggende perceel worden omgevormd tot een nieuw, functioneel en energiezuinig onderkomen voor alle technische diensten van het lokaal bestuur. Hierdoor kan de dienstverlening naar de burger toe efficiënter verlopen en verbeteren ook de werkomstandigheden van het personeel. Het doel is om de verbouwingswerken aan het stadswerkhuis af te ronden tegen eind 2024.”

Johan Mas, schepen gebouwen

Oppositie wacht af

De kosten voor de werken aan het stadswerkhuis worden geraamd op zo’n 2.700.000 euro inclusief btw. Voor de werken aan het stadskantoor wordt 2 miljoen euro uitgetrokken.
Oppositiepartij Vooruit erkent de noodzakelijkheid van de werken aan zowel het stadskantoor als het -werkhuis. In het verleden hekelden ze het feit dat de meerderheid verschillende studies liet uitvoeren naar het stadswerkhuis. Nu wierpen deze studies hun vruchten af. De oppositiepartij vond het dossier voor de renovatie van het werkhuis correct en volledig. Ze onthielden zich echter omdat het dossier voor de werken aan het stadskantoor te vaag is naar hun mening.

Burgemeester Veerle Heeren, bijgestaan door schepen Mas en François, benadrukt dat in maart 2022 een concreter dossier op tafel zal liggen.

Instagram