Hevige regenval in Sint-Truiden in juli 2021 is erkend als ramp

Bij besluit van 21 december 2021 erkende de Vlaamse regering de hevige regenval van 14 tot en met 16 juli 2021 als ramp. Getroffen particulieren en ondernemers, waaronder land- en tuinbouwers, uit Sint-Truiden komen nu in aanmerking voor een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid. Nog tot 31 maart 2022 kunnen ze een aanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds. 

“Vorig jaar werden we geconfronteerd met hevig noodweer. Heel wat particulieren en ondernemers ondervonden hierdoor schade. Zij kunnen nu een schadeaanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Op die manier kunnen ze aanspraak maken op een gedeeltelijke tussenkomst van de Vlaamse overheid”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

 “Ook meerdere landbouwers en fruittelers deelden in de klappen. Door de overvloedige regenval liep de schade in de kersenteelt op tot 80 of zelfs 90%. Dat zijn dramatische cijfers. Ook andere fruitsoorten en teelten werden zwaar getroffen. Onze land- en tuinbouwers kunnen dus alle steun gebruiken. Sint-Truiden is één van de zestien Limburgse gemeenten die erkend zijn voor deze ramp. We zijn dan ook tevreden met de erkenning als ramp”, zegt schepen van Landbouw en Fruitteelt Hilde Vautmans. 

“De beelden van het stadscentrum dat onder water stond zullen we niet licht vergeten. Vele lokale ondernemers kregen af te rekenen met schade. We roepen alle getroffenen van het noodweer, particulieren, handelaars en land- en tuinbouwers op om hun schade te melden bij het Vlaams Rampenfonds. Als aan de algemene voorwaarden is voldaan, ontvangen ze vervolgens een gedeeltelijke tussenkomst”, besluit Hilde Vautmans tevens schepen van Middenstand en Handel. 

Meer informatie over de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure kan worden geraadpleegd op de pagina van het Vlaams Rampenfonds (https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/wateroverlast-midden-juli-2021). Voor bijkomende inlichtingen kan je altijd terecht bij de dienst Lokale economie via info.economie@sint-truiden.be of telefonisch via 011 70 18 28. 

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!