Ingrid Kempeneers dan toch burgemeester

Daags nadat Hilde Vautmans het mandaat van waarnemend burgemeester overnam, is er witte rook in het Truiense stadhuis. Ingrid Kempeneers wordt burgemeester. Mieke Claes neemt op haar beurt de plaats van Jelle Engebosch in als schepen voor N-VA.

In een interview met TVL eerder vandaag, meldde Hilde Vautmans dat de naam van Kempeneers steeds meer naar voren kwam. De politica had Veerle Heeren al eens vervangen toen ze 6 maanden geschorst was.
De periode dat Kempeneers aan het roer stond was een periode die gekenmerkt werd door zijn rust. Er werden geen grote beslissingen gemaakt en schepenen kregen elk apart hun kans om in the spotlight te staan.

Lening aan Jef Cleeren

Toen het nieuws uitkwam dat Jef Cleeren een som geld van de stadskas had gekregen om zijn schulden af te betalen, wezen de vingers al snel in de richting van Veerle Heeren. De laatste weken kwam de naam van Kempeneers echter steeds meer naar vore. Zij was immers Schepen van Financiën en Personeelszaken toen Cleeren de lening kreeg. Onze redactie ging toen het nieuws uitbrak op onderzoek uit. Specialisten in gemeentelijken financiën vertelden ons dat het mogelijk is dat een verantwoordelijke schepen niet op de hoogte was van zo’n situatie.

“Volgens de informatie die ik heb gehoord, ging het geld voor de lening van de lopende rekening van Stad Sint-Truiden. Je kan dit vergelijken met een zichtrekening. Alle dagelijkse kosten zoals de lonen van het personeel gaan van die rekening af. Een Schepen van Financiën houdt zich niet bezig met het bestuderen van die rekeninguittreksels maar bekijkt het grotere plaatje via begrotingstabellen etc. Al is het nog maar de vraag politiek gezien of iemand zo dicht bij de partijtop niet op de hoogte was. Dat moet een onderzoek uitwijzen.”

Expert gemeentelijke financiën

Dat sentiment werd vandaag bij TVL herhaald door Hilde Vautmans. Zij zegt dat iemand pas schuldig is wanneer dat wordt bewezen. Momenteel loopt er een onderzoek naar de financieel directeur van Sint-Truiden. Vautmans haalt ook aan dat een audit naar de werking van de gehele financiële dienst mogelijk is. Belangrijker voor haar was dat er een doorstart zou kunnen gebeuren met de huidige meerderheid waarbij het belang van Sint-Truiden en zijn inwoners centraal stond.

Vautmans en Monette werden de laatste dagen ook genoemd als mogelijke kandidaten voor het burgemeesterschap. Vautmans reageert echter formeel dat Pascy Monette liever tot het einde van de legislatuur voorzitter van het OCMW blijft. Een mandaat dat de schepen al enige tijd met veel passie uitvoert.
Hilde Vautmans had eerder al aangegeven in de media dat ze momenteel liever haar schepenmandaat met haar parlementszitje in het Europees Parlement combineert.

Zelfde coalitie, andere aanpak

Het Truiense politieke landschap werd de laatste weken dusdanig door elkaar geschud. Schandalen stapelden zich op en twee belangrijke politieke kopstukken (Veerle Heeren en Jelle Engelbosch) in onze stad moesten plaats ruimen. Kempeneers was ook een schepenmandaat beloofd maar kon dit niet opnemen omdat Jelle Engelbosch zijn ontslag nog niet officieel had ingediend. Indien Ingrid Kempeneers daadwerkelijk wordt beloond met de burgemeesterssjerp, blijft de Truiense meerderheid echter intact. CD&V zal nog steeds de sjerp en één schepen hebben terwijl Open VLD en N-VA hun 3 schepenmandaten behouden.
Een uitkomst die de Truiense oppositie waarschijnlijk liever niet zag.

Alhoewel Ludwig Vandenhove na het ontslag van Veerle Heeren duidelijk maakte dat hij geen interesse had om in de meerderheid te stappen, was zijn teleurstelling groot nadat Jelle Engelbosch naar voren werd geschoven. Vooruit had op zijn minst gehoopt om mee aan de onderhandelingstafel te mogen zitten.
De partij was bereid om de meerderheid te depanneren indien ze niet verder konden door mee te stemmen met dossiers in een wisselmeerderheid. Maar dit wouden ze alleen doen als aan hun eisen werd voldaan. Vooruit is het namelijk niet eens met veel elementen die in het Truiense bestuursakkoord staan. Indien een van de partijen uit de meerderheid werd ingewisseld voor Vooruit zou dit akkoord dan ook in de vuilnisbak zijn beland. Iets wat de Truiense meerderheid niet wou.
Vautmans zelf zegt vruchtbare gesprekken te hebben gehad met Vooruit. Een voorbode misschien voor in 2024? Maar de partij heeft niet mee onderhandeld.

Door de exit van Jelle Engelbosch komt Mieke Claes meer in beeld. Zij zou schepen worden nu Engelbosch ontslag moest nemen van zijn eigen partij en de Limburgse N-VA-kopstukken.
Claes kon eerder dit jaar al instromen in het Federaal parlement. De Truiense N-VA-afdeling rust nu voornamelijk op de schouders van Mieke Claes, Jo François en Nina Kvikvinia. Zeker deze laatste heeft zich bewezen in haar schepenmandaat en krijgt veel steun doordat ze liever de werking van haar diensten in de kijker zet dan zelf in the picture te staan.

Andere aanpak

Al blijft de coalitie hetzelfde, toch komt er een andere aanpak. Van Veerle Heeren en haar voorganger Vandenhove wordt gezegd dat ze als burgemeesters altijd stevig de touwtjes in handen wouden. Schepenen moesten steeds wachten op goedkeuring en kregen vaker dan niet voorschriften over hoe ze de zaken moesten aanpakken. Er was duidelijk één baas, de burgemeester.
In een nota die Hilde Vautmans opstelde werd de laatste dagen een nieuwe aanpak uitgewerkt. Volgens HBVL zou de nota ook gebruikt zijn om een beweging te forceren in de discussie. Het document bevat een nieuwe aanpak van werking. Hoe de burgemeester en schepenen met elkaar zullen samenwerken, hoe zullen communiceren als team en ook hoe ze zullen vergaderen. Dit zou niet meer uitsluitend in het Truiense stadscentrum gebeuren maar ook in de kerkdorpen.

Met deze aanpak neemt Hilde Vautmans duidelijk de politieke lead in Sint-Truiden. Ze schuift bovendien een oplossing naar voren die voor rust in onze stad moet zorgen niet alleen binnen het beleid nu maar misschien zelfs naar de verkiezingen toe. Samenwerken staat hierin centraal als contrast op de vele politieke ruzies die sinds 2018 in het Truiense stadhuis worden gevoerd.
Gezien het is bewezen dat de extremen alleen maar winnen als politiek meer gaat over zichzelf dan over mensen, kunnen we alleen maar hopen dat deze aanpak werkt.

Op vrijdag 28 oktober werd Ingrid Kempeneers officieel voorgesteld als burgemeester van Sint-Truiden. Mieke Claes neemt het schepenmandaat en de bevoegdheden van Jelle Engelbosch over. Zij wordt tweede schepen.
Hilde Vautmans was vroeger tweede schepen en nam enige tijd de taak van waarnemend burgemeester op zich. Deze taak zal zij uitvoeren tot Ingrid Kempeneers officieel wordt benoemd tot burgemeester. Vautmans zal dan eerste schepen worden.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!