Ingrid Kempeneers vanaf februari burgemeester in Sint-Truiden

Ingrid Kempeneers zal haar partijgenoot Veerle Heeren vervangen als burgemeester van Sint-Truiden. De meerderheidspartijen zullen haar op de eerstvolgende gemeenteraad voordragen als burgemeester.

De coalitiepartners N-VA en Open VLD zonden gisteren een perstekst uit waarin ze het vertrouwen in hun meerderheid opnieuw bevestigen. Hierin spreken ze ook hun vertrouwen uit naar voormalig schepen en binnenkort tijdelijk burgemeester Ingrid Kempeneers.

De meerderheidspartijen wijzen naar de administratieve rompslomp die het zou veroorzaken als een van de huidige schepenen de burgemeesterssjerp zou opnemen.
Immers een burgemeester heeft net als een schepen bevoegdheden. In het geval van Veerle Heeren is dit o.a. mobiliteit, veiligheid etc. Indien een van de huidige schepenen voor 6 maanden haar taak op zich zou nemen zouden zij die bevoegdheden moeten overnemen en hun eigen bevoegdheden doorschuiven naar een andere of een nieuwe schepen.
In een interview met TVL haalt eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) ook aan dat de CD&V fractie door de schorsing van Veerle Heeren slechts met één nieuwe en onervaren schepen in het college zouden overblijven, Stijn Vanoirbeek. Engelbosch noemt dit ongepast voor toch de grootste partij binnen de coalitie en gemeenteraad. Daarom staan ze toe dat CD&V hun positie versterkt door de ervaren Ingrid Kempeneers te recupereren als tijdelijk burgemeester.

“Het is vanzelfsprekend dat voor een lange vervanging het mandaat van burgemeester aan CD&V, de grootste partij in de coalitie, toekomt. Op deze manier vermijden we een tijdelijke stoelendans binnen het schepencollege en bewaren we de continuïteit van het bestuur.”

Jelle Engelbosch, eerste schepen

Bekijk hieronder het volledige interview.

Bovendien hebben de meerderheidspartijen hun vertrouwen in Burgemeester Veerle Heeren weer bevestigd. Zowel Kempeneers als Engelbosch bevestigen in verschillende media dat Veerle Heeren na haar schorsing van 6 maanden zal terugkeren.
Ze betreuren ook het feit dat Heeren en de meerderheid via de pers op de hoogte werd gebracht van de beslissing van Minister Somers.

Verrassende keuze?

De keuze voor Kempeneers is volgens sommige verrassend. In de media werd namelijk het idee naar voor geschoven dat Open VLD via Pascy Monette de sjerp zou opeisen. Dit was een idee van oppositiepartij Vooruit die via deze weg hun banden met hun voormalige blauwe coalitiepartner vermoedelijk wilden aanhalen.
Het gerucht waait in Sint-Truiden al langer rond dat bepaalde paars gezinde liberalen een terugkeer naar de oude coalitie (socialisten-liberalen) wel zien zitten. Zeker als dit voor hen de burgemeesterssjerp zou opleveren. Open VLD zit al verschillende legislaturen in het Truiense stadsbestuur. Dit steeds als tweede partij in een coalitie. Het is niet ondenkbaar dat na zoveel jaren bestuur de partij zelf wel eens de leiding in Sint-Truiden wilt nemen.
Vorige gemeenteraadsverkiezingen is immers gebleken dat Vooruit bereid is om de sjerp af te staan in ruil voor een bestuurspositie. Dit was immers hun aanbod naar N-VA Sint-Truiden toe.
Het is ook niet ondenkbaar of uitzonderlijk dat binnen een bestaande coalitie gebruik wordt gemaakt van de (tijdelijke) zwakte van een van de partijen om eigen partij te laten groeien.

In de wandelgangen van het Truiense stadhuis wordt ook gekeken naar Europarlementslid Hilde Vautmans als iemand die ooit de leiding van onze stad op zich zal nemen. In haar reactie over de beslissing legt ze de focus echter op de Truienaren en het beleid dat in onze stad nog gevoerd moet worden. Dat is volgens haar nodig want corona is verre van voorbij.

Het is goed dat we nu verder kunnen besturen en doen wat écht nodig is voor onze Truienaren en onze mooie stad.  Het sociale beleid versterken, de economie boosten, de horeca en onze handelaars ondersteunen, corona is nog steeds onder ons. Het is alle hens  aan dek!” 

Hilde Vautmans, schepen

Ingrid Kempeneers

Ingrid Kempeneers kennen we als een goedlachse dame die via haar sociale media met fierheid het harde werk van stadsmedewerkers deelt die binnen haar bevoegdheden vallen. Ze was als schepen al bevoegd voor
o.a. financiën, personeel, overheidsopdrachten, kerken, juridische zaken en verzekeringen, natuur en openbare werken.
Ze liet zich deze legislatuur opmerken door haar standvastige houding als het ging om het dossier van het Stort van Melveren. Een dossier dat al even aansleept en waarmee de oppositie meermaals op de deur van Kempeneers kwam kloppen. Ze liet zich echter niet uit haar lood slaan en riep een raadscommissie bijeen waarin experten van o.a. OVAM de puntjes op de ‘i’ kwamen zetten.
In HBVL reageerde ze geëmotioneerd op het nieuws dat ze voor een half jaar burgemeester mocht zijn. Kempeneers had op de vorige gemeenteraad immers afscheid moeten nemen van haar schepenambt. Ze vierde het nieuws gisteren, samen met het nieuwe jaar in de intieme kring van haar gezin. Honderden Truienaren wensten haar reeds proficiat met het nieuws.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!