Inhuldiging van geconsolideerde burchtruïne van Brustem

Brustem vierde vrijdag 8 september feest. De eeuwenoude burchtruïne van Brustem, met een rijke geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1170, heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan haar verhaal. Nadat de toren meer dan 30 jaren in de stellingen stond, is de consolidatie van de burchtruïne te Brustem eindelijk klaar.

De torenburcht in Brustem werd in 1170 opgericht door Lodewijk I, Graaf van Loon, als versterkte voorpost tegen de stad Sint-Truiden. In 1956 kreeg de oude slottoren van de burcht en zijn omgeving al de status van beschermd monument en beschermd cultuurhistorisch landschap, omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke, historische en esthetische waarde. Door de eeuwen heen kon de onvermijdelijke tand des tijds niet worden afgewend, en werd een grondige restauratie onvermijdelijk. De huidige consolidatie zorgt ervoor dat de ruïne volledig gestabiliseerd is en verdere aftakeling wordt vermeden.

“Er zijn buitengewone inspanningen geleverd om dit unieke erfgoed te bewaren. De lange weg tot de uiteindelijke restauratie levert een boeiend verhaal. Een hoofdstuk kunnen we zeker en vast wijden aan de ontdekking van de restanten van een tweede bruggenhoofd. Deze waren zodanig intact gebleven dat ze een hele nieuwe dimensie geven aan de consolidatie. Met het wegnemen van de stelling is de ruïne in al haar oorspronkelijke pracht en glorie te bewonderen. Door de bouw van een nieuwe brug, de restauratie van de bruggenhoofden en de aanleg van trappen is de burcht opnieuw vrij toegankelijk voor Truienaars en bezoekers van heinde en ver. De omgeving rond de burchtruïne krijgt de komende jaren ook een opfrisbeurt. De consolidatie van de burcht is een eerste stap om de site om te vormen tot een recreatief erfgoeddomein waar iedereen het rijke verleden van de burcht en zijn omgeving kan ontdekken”.

Mieke Claes, schepen van onroerend erfgoed

De burcht van Brustem werd deze legislatuur na 40 jaar eindelijk uit de steigers gehaald. Voormalig schepen Jelle Engelbosch ging van start met het dossier en kon 80% aan subsidies loskrijgen voor de restauratie die volgens de eerste berekeningen zo’n € 1.200.000 zou kosten. Uiteindelijk zou het lokaal bestuur Sint-Truiden zo’n €1.600.000 in de consolidatie van de burchtruïne investeren. Sint-Truiden ontving een +/- 44% (zo’n € 700.000) aan subsidies om dit project te realiseren.

De bedoeling is dat de burcht en zijn nabijgelegen gronden een soort van toeristische trekplek worden waar fietsers en wandelaars samen kunnen komen. Daarom zal er geïnvesteerd worden in het verbinden van de burchtsite met Brustem, alsook in wandel- en fietspaden.

Instagram