Jelle Engelbosch neemt ontslag. Het Truiense ‘Ààs van Koaten’ duurt voor

Jelle Engelbosch die onlangs werd aangekondigd als de nieuwe burgemeester, neemt ontslag. Dat maakte hij zelf bekend via sociale media. Engelbosch doet afstand van de burgemeesterssjerp en stapt op als schepen na een rapport van Audit Vlaanderen.

Jelle Engelbosch werd na stevige onderhandelingen op 7 oktober naar voren geschoven als nieuwe burgemeester van Sint-Truiden. Hij zou Veerle Heeren vervangen, die zelf ontslag nam na aanhoudende schandalen. Het recentste was dat van een lening die zou zijn toegekend door de stad aan voormalig burgemeester Jef Cleeren. Heeren nam ontslag na druk van haar nationaal voorzitter.

Rapport Audit Vlaanderen

Engelbosch werd door de Truiense oppositie verdacht van belangenvermenging bij de aankoop van een stuk grond van de kerkfabriek van Velm. Engelbosch zou op de hoogte zijn geweest van het feit dat de grond woonuitbreidingsgebied zou worden, de kerkfabriek niet. Op deze manier zou Engelbosch de grond aan een goedkoper tarief hebben verworden. Audit Vlaanderen sprak in zijn rapport van een schijn van belangenvermenging en maakte zijn rapport over aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC).
Verschillende media en oppositie waren keihard voor de politicus.

“Voorts stelt Audit Vlaanderen “minstens een schijn van belangenvermenging” vast en een gebrek aan “integer en transparant” gedrag.  De organisatie stelt dat de schepen zo de deontologische code op maar liefst drie plaatsen heeft geschonden. Bovendien heeft AV het auditrapport aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) bezorgd. Zij doen dat enkel als zij vaststellen dat er mogelijk strafbare misdrijven zijn gepleegd. Verder onderzoek is dus nog steeds nodig.”

Gert Stas, Vooruit

Op TVL meldde hij dat zijn proces de laatste dagen in bepaalde media werd gevoerd. Sommigen gingen zelfs zover als de familie van Engelbosch te betrekken en schreven artikels over het oude vastgoedkantoor van Engelbosch. De stemmingmakerij was compleet en Engelbosch meent in zo’n sfeer niet meer verder te kunnen doen.

Net als bij Heeren werd de druk vanuit nationale kopstukken ook groot. Zowel Zuhal Demir als Steven Vandeput zouden Engelbosch hebben geadviseerd afstand te nemen. Hij blijft wel nog in de gemeenteraad zetelen.
Engelbosch zal nu aan de voorzitter van de gemeenteraad vragen om het rapport van Audit Vlaanderen publiekelijk te bespreken. Hij wil zijn naam zuiveren. Dit heeft volgens hem prioriteit omdat deze van hemzelf en zijn gezin al 4 jaar lang door de Truiense oppositie en politieke blogs door het slijk worden gehaald.

‘Ààs van Koaten’ (Huis van kaarten) duurt voort

Engelbosch haalt op TVL aan dat al 4 jaar lang de Truiense politiek wordt belaagd door een stemmingmakerij van schandalen. De oppositie kiest voor een politiek die op de persoon speelt en laat dit vaak uitvoeren via een politieke blog. Acties van enkelen zoals het ophangen van een spandoek, worden neergezet als stem van de gehele Truiense bevolking. En de Truienaar? Die kijkt naar heel het schouwspel en slaakt een diepe zucht
De plotse toename van Vlaams Belang kiezers in onze stad is een indicatie van de grote teleurstelling die er heerst bij de bevolking. Zowel door de politieke toon als door de aanhoudende schandalen. (Lees onze peiling hier)
Ondertussen blijven verschillende hete hangijzers in ons beleid hangen. Denk dan aan de hoge cijfers van kinderarmoede (1 op de 5 kinderen in de Truiense binnenstad leeft in kinderarmoede) het fusiedossier en de rode cijfers van de Truiense stadskas.

Schandalen duren voort

Vraag is nu wie burgemeester wordt in onze stad. Elke kandidaat die nu over blijft wordt immers in verband gebracht met een oud of nieuw schandaal:

  • Ingrid Kempeneers wordt als de belangrijkste kandidaat gezien van CD&V Sint-Truiden. Ook bij de vorige onderhandelingen werd ze naar vore geschoven. De aanhoudende schandalen binnen CD&V alsook het feit dat ze schepen van Financiën en Personeel was, op het moment dat de lening werd toegekend aan Jef Cleeren spreken tegen haar. Het onderzoek naar de lening wordt momenteel nog uitgevoerd.
  • Pascy Monette voor Open VLD is populair maar wordt binnen politieke kringen nog steeds verbonden aan het dossier van Villa Rosa. Hier hadden enkele verpleegkundigen beelden genomen van ouderen en deze verspreid in Whatsapp-groepen. De betrokkenen werden ontslagen, maar verschillende mandatarissen hebben nog steeds twijfels bij hoe het dossier werd aangepakt.

Ludwig Vandenhove heeft al verschillende keren aangegeven dat hij nu liever niet wil depanneren. Al is hij bereid om te helpen als de meerderheid niet uit de onderhandelingen geraakt. Ook hij wordt genoemd in een oud schandaal rond vluchtmisdrijf. De oud-burgemeester is bovendien Vlaams Parlementslid en kan door de regels van zijn partij het mandaat van burgemeester niet combineren met dat van parlementslid. Bovendien wordt de harde oppositietoon van de afgelopen jaren niet door iedereen gesmaakt.
Dan rest nog Hilde Vautmans. Zij maakte de laatste jaren een sterke beweging vooruit in het Truiense politieke landschap. Haar naam wordt ook naar vore geschoven in lokale politieke blogs. Vautmans is momenteel de enige naam waar geen uitgesproken schandaalsfeer rond hangt.

Crisis nog niet geweken

Gezien de huidige politieke situatie lijkt het voorstel van Peter Van Dam (Groen) steeds aantrekkelijker te worden. Het gemeenteraadslid had na het ontslag van Veerle Heeren voorgesteld om een regeringscommissaris aan te stellen die heel de Truiense politiek zou doorlichten en orde op zaken zou stellen. Zo’n figuur kan echter alleen aangesteld worden wanneer een stad onbestuurbaar wordt verklaard. Iets wat onwaarschijnlijk lijkt gezien de meerderheidspartijen hun dossiers uit het coalitieakkoord graag zouden uitvoeren.
Van Dam herhaalde zijn oproep tot een regeringscommissaris in HLN. In hetzelfde artikel reageert oppositiepartij Vooruit ook via monde van Gert Stas en Ludwig Vandenhove dat zij eisen dat de volgende burgemeesterskandidaat een onbesproken figuur wordt. Zij zeggen er ook bij dat zij niet zullen naladen verdere klachten in te dienen indien ze problemen opmerken.
Soort gelijke stemmen lezen we in het artikel uit de kampen van N-VA en Open VLD. Zij halen aan dat ze als meerderheid willen bekijken of er nog voldoende draagvlak is voor een doorstart. (Bron HLN)

Volgens politieke insiders is dezer dagen meer dan ooit draagvlak voor een alternatieve meerderheid. Al is dit door geen enkel kopstuk bevestigd.In zo’n situatie wordt het nieuwe gemeentedecreet actief en zal de persoon met de meeste stemmen van de grootste fractie de nieuwe burgemeester worden. De kandidaten die dan naar vore zouden treden (Vandenhove en Nijssens) zijn ook niet onbesproken.

En de Truienaar… die wil rust

Op een paar weken tijd is onze stad verschillende keren in het nationaal nieuws gekomen. Naast het positieve nieuws over Britt Herbots en Simon Mignolet waren het vooral de politieke schandalen die onze stad berucht maakten.
Wordt het niet eens stilaan tijd dat de roep om rust eindelijk werkelijkheid wordt? Als het van de Truienaren in het verenigingsleven, de vele vrijwilligers, het stadspersoneel en de inwoners afhangt wel. Wij sluiten ons artikel graag af met enkele reacties van lokale

“Ik woon nu al bijna twee jaar in deze stad en heb er geen minuut spijt van! Wat een prachtige plek om te wonen. Maar hoe politici hier met elkaar omgaan heb ik nog nooit meegemaakt.”

“Ze zijn allemaal hetzelfde! De politiekers die hier anderen van alles verwijten zijn zelf niet zuiver op de graat. Ik weet echt niet op wie ik de volgende keer ga stemmen hoor. Als ik al ga stemmen.”

Anonieme berichten van Truienaren

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!