Jelle Engelbosch niet aanwezig op Truiense gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 24 oktober werd het rapport van Audit Vlaanderen besproken in een gesloten zitting. Waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch, die onderwerp is van het rapport van Audit Vlaanderen, was echter niet aanwezig.

Engelbosch maakt woelige weken mee. Eerst was hij kandidaat burgemeester. Zijn kandidatuur was amper naar de gouverneur verstuurd, toen Audit Vlaanderen een rapport aan het stadsbestuur bezorgde over vermeende onvolmaaktheden rond vastgoedtransacties. Engelbosch zou een stuk grond van de kerkfabriek van Velm hebben aangekocht met kennis van een aanpassing in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Hierdoor zou de grond veel meer waard zijn dan dat Engelbosch ervoor betaalde.
De politicus vond dat zijn proces rond deze audit in de media werd gevoerd. Volgens Engelbosch werd door bepaalde media expres informatie achtergehouden en elementen uitvergroot. Hij wou het rapport van de audit in openbaarheid bespreken om zichzelf te kunnen verdedigen in het publieke debat. Engelbosch blijft zijn onschuld immers volhouden.
Voorzitter van de gemeenteraad Bert Stippelmans besliste echter dat dit niet kon omdat het onderzoek over personen en hun privésfeer gaat.

Engelbosch liet zich vervolgens excuseren en kwam niet naar de gemeenteraad.

Oppositie niet content

Oppositiepartij Vooruit vond net als Jelle Engelbosch de beslissing van de voorzitter spijtig. Zij wouden de audit in openbaarheid bespreken en de moeilijkste delen achter gesloten deuren bespreken. Hun kopstuk Ludwig Vandenhove zei in HBVL dan weer hij het heel normaal vindt dat het rapport niet in openbaarheid wordt besproken omdat dit decretaal zo is bepaald.
Bij de audit rond voormalig burgemeester Veerle Heeren wou Vooruit ook dat de audit in openbaarheid besproken werd.

Gert Stas benoemde zijn teleurstelling aan het begin van de Truiense gemeenteraad. Vooruit wou immers aanhalen dat bij bepaalde beslissingen rond de vastgoedtransacties van Jelle Engelbosch het gehele schepencollege beslissingen heeft gemaakt waar vragen bij gesteld kunnen worden.
Vooruit onderstreept daarmee hun wil om elke twijfelachtige beslissing van het schepencollege onder de loep te nemen.

En hoe nu verder?

Engelbosch is officieel nog steeds waarnemend burgemeester van Sint-Truiden vanuit zijn positie als eerste schepen. Een mandaat dat hij ter beschikking had gesteld. Hij heeft echter zijn ontslag nog niet officieel ingediend. Engelbosch doet dit niet zolang er nog geen nieuw akkoord is over de nieuwe verdeling binnen het bestuur en over de burgemeesterssjerp. Hij vraagt in TVL aan zijn collega’s zo snel mogelijk tot een akkoord te komen.
Zolang Jelle Engelbosch zijn schepenmandaat niet officieel afstaat, kan Ingrid Kempeneers niet opnieuw toetreden tot het schepencollege. Het feit dat hij zijn ontslag nog niet officieel heeft ingediend valt niet in goede aarden bij de meerderheidspartijen.

De naam van Kempeneers alsook deze van Pascy Monette worden genoemd als mogelijke opvolgers voor Veerle Heeren. Al heeft de Truiense oppositie bij beide kandidaten hun twijfels. Kempeneers was immers schepen van Financiën en Personeelszaken toen er een illegale lening werd toegekend aan jef Cleeren. Pascy Monette kwam in het begin van de legislatuur in het oog van Vooruit door een voorval in Villa Rosa.Verpleegkundigen pleegden hier grensoverschrijdend gedrag. Beide onderzoeken lopen nog.
Hilde Vautmans meldde vorige week op de radio dat ze haar mandaat in het Europees Parlement zeer belangrijk vindt voor burgers en Limburg. Vautmans verdedigt op dit niveau geregeld de rechten van de Haspengouwse (fruit)boeren. Ze zou dit mandaat zeker tot aan de volgende verkiezingen haar aandacht willen geven.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!