Kostprijs GAZO-site doorgerekend aan muziekacademie? Stadsbestuur nuanceert

De huurprijs, specifieke voor de Truiense muziekschool in de GAZO-site wordt verhoogd. Dat meldt oppositieraadslid Gert Stas in een perstekst aan onze redactie en kregen we bevestigd van leden in het Truiense stadsbestuur. Volgens schepen Jo François gaat het om een zogenaamde vestzak-broekzak operatie.

De Gazometersite is sinds november 2018 in gebruik. De Academie Haspengouw Podium en de Sint-Ritaschool/Kabost zijn de belangrijkste huurders. De jongerencampus met de polyvalente fuifzaal is een derde onderdeel van het complex. Ondertussen nam ook een regionaal erfgoeddepot hun intrek in de site.
Stas Sint-Truiden staat in voor de algemene kosten van onder andere nutsvoorzieningen van het complex. Om dit te dekken betalen de verschillende organisaties die hun intrek namen op de campus huurgeld.
Nu blijkt dat de kosten voor de nutsvoorzieningen onderschat zijn. Iets waardoor de huurgelden voor specifiek de Truiense muziekschool stijgen.

“Om dit complex break-even te draaien had de huurprijs, inclusief nutsvoorzieningen en onderhoud,  € 1.078.542,40 op jaarbasis moeten zijn, maar nu blijkt dit maar liefst 500.000 euro te laag geschat. De ramingen mbt. deze nutsvoorzieningen en onderhoudskosten zijn oorspronkelijk te laag gebudgetteerd tov. de huidige werkelijke uitgaven en kosten“, staat in het dossier te lezen.  De ramingen staan los van de huidige dure energieprijzen omdat de 500.000 euro extra met terugwerkende kracht werd ingevoerd vanaf 01/01/2021, dus voor de algemene prijsstijgingen.”

Gert Stas, oppositielid gemeenteraad

Sint-Rita school / KABOST betalen als huurder de kosten voor onderhoud, verwarming, meubilair, … niet.  Hun huurbedrag wordt berekend aan de hand van het aantal leerlingen dat ze hebben. Dit bedrag werd de laatste jaren steeds geschat op 400. Momenteel ontvangt de school echter veel meer leerlingen.
Het is dan de muziekschool die de extra kosten moet betalen via hun huurgeld.
Stas beschuldigd het stadsbestuur ervan deze actie express te hebben gedaan omdat de stadsschuld anders te hoog werd om het project van de GAZO te kunnen afwerken.

Vestzak-broekzak operatie

Onze redactie vroeg uitleg aan de verantwoordelijke schepen Jo François. Hij bevestigt dat de kosten van de nutsvoorzieningen zijn onderschat. Het stadsbestuur kwam recentelijk tot dit besluit. Om meerkosten te kunnen dekken besloot het stadsbestuur de Academie Haspengouw Podium meer huurgelden te laten betalen.
Dit is volgens François echter geen nadeel voor de academie.

“Om budgettair terug in evenwicht te geraken werd beslist om een verhoging van de huurprijs aan de muziekacademie door te voeren. Dit is een technische ingreep die in se een vestzak-broekzak operatie betekent voor de stad Sint-Truiden.”

Jo François, schepen financiën

Een vest- in broekzak operatie is een economische ingreep waarbij kosten of winsten binnen het eigen bedrijf blijven. Deze worden maw verschoven.
Gezien stad Sint-Truiden verantwoordelijk is voor de Academie Haspengouw (zie raad van bestuur) zou dit dus zoveel beteken als dat het stadsbestuur aan zichzelf huurgelden betaald via de muziekschool.

GAZO-depot

Voor het erfgoeddepot in de GAZO is een overeenkomst gekomen met verschillende gemeenten. Het depot in Sint-Truiden wordt gebruikt door andere gemeenten om hun roerend erfgoed op een correcte wijze in te bewaren. Hiervoor kan Stad Sint-Truiden rekenen op een subsidie van Vlaanderen en op betalingen van de deelnemende gemeenten.