Limburgse sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren

De Limburgse sociale huisvestingsmaatschappijen zullen vanaf 1 januari 2023 fuseren tot één grote sociale verhuurmaatschappij. Dat werd vandaag bekend. Wij vroegen Truiens schepen Jelle Engelbosch om meer uitleg over de beslissing.

Truiense schepen voor sociaal woningbeleid Jelle Engelbosch zat mee in het bovenlokale overleg waar het plan voor de fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen werd beslecht. Samen met Steven Vandeput, burgemeester van Hasselt, vertegenwoordigde hij N-VA.
Het akkoord biedt volgens hem mogelijkheden om de back-office te stroomlijnen. Engelbosch meent ook dat de gemeentelijke quota voor sociale woningen nauwer zal worden opgevolgd.

Een maatschappij

Limburg zal al zijn sociale huisvestingsmaatschappij fuseren. In elke gemeente zou volgens Engelbosch één kantoor komen waar mensen terecht kunnen met al hun vragen.

“Momenteel zijn er op gemeentelijk niveau vaak verschillende kantoren waar mensen moeten aankloppen. Door één maatschappij te maken, zorgen we ervoor dat er per gemeente één kantoor is waar mensen terecht kunnen. Dat is duidelijker.
Bovendien zal een centrale administratie voor een vlotte verwerking zorgen. We snoeien in het akkoord ook aan het aantal politieke mandaten.”

Jelle Engelbosch, schepen van sociaal wonen

Strengere opvolging van quota

Volgens Engelbosch zal de fusie er ook voor zorgen dat elke gemeente zijn quota qua sociale woningen zal halen. Dit cijfer wordt op Vlaams niveau bepaald. In het verleden liet de schepen zich al kritisch uit over deze cijfers. Hij meent dat Sint-Truiden al veel meer doet qua sociale huisvesting dan andere gemeenten in Limburg.

“Het is uiteraard evident dat één maatschappij zelf medeverantwoordelijk is dat een geografische spreiding (van de sociale woningen) maximaal als leidraad wordt gehanteerd.

Jelle Engelbosc, schepen sociaal wonen

Vandenhove kritisch

Ludwig Vandenhove die in de Truiense gemeenteraad al vaak het dossier over sociaal wonen aanhaalde, reageert kritisch op het nieuws.
Volgens Vandenhove zal de fusie van de maatschappijen alleen maar de afstand van klant tot kantoor vergroten. Mensen die het financieel moeilijk hebben beschikken bovendien ook niet steeds over een wagen. Hierdoor is de bereikbaarheid van de kantoren essentieel.

Bovendien is hij kritisch over het feit dat één maatschappij zal instaan voor zowel het sociaal huren, sociaal kopen als het sociaal huren op de privémarkt. Dit laatste komt tot stand wanneer een sociaal verhuurkantoor als tussenpersoon fungeert tussen de huurder een een verhuurder. Zij kennen aan huurders premies toe om de huurprijs betaalbaar te maken.
Vandenhove vreest dat deze specifieke vorm van sociaal wonen verloren zal gaan in de fusie.
Het Vlaams parlementslid hoopt dat lokale besturen zullen inzien dat het bijbouwen van sociale woningen een prioriteit moet blijven.

“Er is maar één oplossing voor de lange wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen: veel meer en veel sneller sociale woningen bouwen. Geen enkele andere maatregel zal daaraan verhelpen, ook geen fusies of samenwerkingen tussen maatschappijen.”

Ludwig Vandehove, Vlaams parlementlid en gemeenteraadslid Sint-Truiden.

De kritiek van Vandenhove is opvallend gezien partijgenoot Alain Yzermans in het overleg zat en het plan mee vorm heeft gegeven. Bekijk hieronder de reportage van TVL.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!