Lokale Politie digitaliseert en gaat adreswijzigingen digitaal controleren

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken gaat zijn wijkagenten voortaan digitaal adreswijzigingen laten controleren.

Je kent hem of haar wel, de wijkagent die na je verhuis even komt kijken of alles in orde is en je residentie bevestigd. Jaarlijks doen zij ruim 4000 van zulke controles in onze politiezone.
Om dit proces efficiënter te maken voor zowel agent als burger, kunnen wijkinspecteurs vanaf nu de adreswijzigingen doorgeven via hun smartphone.

Vóór deze digitale werkwijze, was de procedure om een adreswijziging af te handelen omslachtig en nam het verschillende dagen tot weken in beslag. De burger ging naar het gemeentehuis of stadskantoor om de adreswijziging door te geven. Vervolgens stuurde de gemeente/stad de aanvraagdocumenten via de post naar de politie. Daar werd het document ingeschreven en doorgegeven aan de wijkinspecteur. Wanneer de wijkinspecteur bij de betrokkene thuis de controle gedaan had, werd het formulier opnieuw aan de gemeente/stad overgemaakt om te bevestigen dat de aanvrager(s) effectief op dat adres woont/wonen. Efficiënt was dat uiteraard niet en zeker ook tijdrovend.

De aanvraag wordt nu rechtstreeks vanuit de gemeente/stadsdiensten digitaal doorgegeven. De wijkinspecteur doet zoals voorheen zijn controle, maar kan nu de nodige informatie ook onmiddellijk doorgeven via de app op haar/zijn smartphone. Meteen daarna krijgt de gemeente/stad een melding dat de woonstcontrole werd afgerond.

“De aanvraag wordt nu rechtstreeks vanuit de gemeente/stadsdiensten digitaal doorgegeven. De wijkinspecteur doet zoals voorheen zijn controle, maar kan nu de nodige informatie ook onmiddellijk doorgeven via de app op haar/zijn smartphone. Meteen daarna krijgt de gemeente/stad een melding dat de woonstcontrole werd afgerond.”

Burgemeester Veerle Heeren


Wil jij meer informatie over je adres wijzigen in tijden van corona? Check dan zeker de website van Stad Sint-Truiden