Loket vrije inloop weer geopend

Vanaf dinsdag 7 september kan je weer zonder afspraak terecht bij het ‘loket vrije inloop’ in het stadskantoor van Sint-Truiden. Hier kan je een aantal producten afhalen waarvoor een snelle afhandeling mogelijk is.

Door de coronapandemie werd de werking van de stadsloketten stevig door elkaar geschud. Er werd nog meer ingezet op digitalisering en je kon alleen het kantoor binnen op afspraak.
Nu de coronamaatregelen versoepelen, wil de dienst Burgerzaken ook fysiek weer maximaal klaarstaan voor de inwoners van Sint-Truiden.

Bij het loket vrije inloop in het stadskantoor kan je vanaf 7 september zonder afspraak langskomen voor een aantal producten waarvoor een snelle afhandeling mogelijk is:

•            vuilzakken

•            GFT-sticker

•            containerparkkaart

•            deeltijdse werkloosheid

•            UITPAS

•            aanvragen en afhalen eID/Kids-ID

•            PIN-PUKcode

•            activatiecode (digitale sleutel)

•            aanvragen en afhalen reispas

•            afhalen rijbewijs

•            aanvragen adreswijziging

•            aanpassen adres op eID/Kids-ID

•            wettelijke samenwoning

•            afhalen attesten 
(attest van woonst, attest van gezinssamenstelling, attest van leven, attest van nationaliteit, uittreksel strafregister)

•            attest reistoelating minderjarigen

De dienst wil maximaal bereikbaar zijn voor de burger en zal ook tijdens de middag doorlopend open zijn.

“Uiteraard kan je voor het afhalen van deze producten ook nog steeds een afspraak maken via onze online afsprakenmodule (afspraken.sint-truiden.be). Voor meer gespecialiseerde producten met een langere afhandelingstijd blijven we op afspraak werken.”

Hilde Vautmans, schepen van burgerzaken

Het loket vrije inloop bevindt zich in het stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.