Ludwig Vandenhove naar senaat

Ludwig Vandenhove wordt gemeenschapssenator.

Het Vlaams Parlementslid neemt de onbezoldigde functie over van zijn partijgenoot Katia Segers. Vandenhove is echter scherp over de functie en meent dat als de senaat geen duidelijke rol meer kan innemen in de Belgische staat, ze beter afgeschaft zou worden.

Vandenhove blijft actief in het Vlaams Parlement. Lang werd gezegd dat hij halverwege de legislatuur zijn stoel zou afstaan aan de Lommelse (nu woonachtig te Hasselt) Loes Mispoulier.

Eind deze maand (30 juni) zal Mieke Claes (N-VA) toetreden tot het Federaal parlement.

Onze redactie wenst Vandenhove alvast proficiat.