Na lange strijd stapt Bert Stippelmans uit de Truiense gemeenteraad

Bert Stippelmans, voorzitter van de Truiense gemeenteraad, stopt als gemeenteraadslid. Dat liet hij vandaag weten. Stippelmans was, na Veerle Heeren, de meest gecontesteerde figuur in de Truiense meerderheid. Opiniepagina’s en de oppositie wilden hem al jaren aan de kant.

Stippelmans werd in 2000 verkozen in de Truiense gemeenteraad. In 2006 was hij schepen van Cultuur, Onderwijs, Kunstonderwijs, Bibliotheek, Landbouw/Fruitteelt en in 2012 schepen van onder andere Openbare Werken, Mobiliteit, Parkeerbeleid, Gebouwen, Infrastructurele ontwikkeling terreinen en toegankelijkheid. Na een tegenvallend verkiezingsresultaat in 2018 werd hij voorzitter van de Truiense gemeenteraad. Stippelmans kwam al snel in opspraak omdat Vooruit hem geen goede voorzitter vond. Stippelmans bemoeide zich volgens verschillende oppositieleden in het debat en handelde niet correct. Verschillende klachten werden tegen hem ingediend. Hoewel veel van deze klachten achteraf werden vernietigd door onder andere de gouverneur.

Trupark

Stippelmans werd voorzitter van AGB Trupark, maar al snel bleek ook hier het een en ander mis te lopen. De voormalige directeur moest vertrekken omdat ze zelf het mikpunt van kritiek werd op sociale media. Haar vervanger werd op onduidelijke wijze aangeduid en raakte verwikkeld in een #MeToo-klacht, waarbij een medewerker bij de vertrouwenspersoon van Stad Sint-Truiden aangaf dat diens grenzen werden overschreden door de directeur. Oppositiepartij Vooruit eiste toen dat alle details van het onderzoek zouden worden gedeeld. Onder andere burgemeester Kempeneers en schepen van personeelszaken Hilde Vautmans weigerden dit om het slachtoffer te beschermen en het onderzoek niet te hinderen.

Trupark kreeg ook fel kritiek van de Truiense oppositie omdat ze onder andere de parking Sluisberg aankocht. Een investering die niet warm werd onthaald.

Zitpenningen

In de laatste gemeenteraad voor het nieuwe jaar diende Vooruit een voorstel in waarbij AGB Trupark terug in de stadsadministratie zou worden ingekanteld. Vooruit vond namelijk dat het parkeerbedrijf slecht werd geleid en wilde meer controle en inspraak. Toen het voorstel werd afgekeurd, zeiden ze dat hun vertegenwoordigers niet meer naar de raad van bestuur zouden komen van het autonoom gemeentebedrijf. (Niet) Toevallig klaagde de partij enkele weken later de zitpenningen aan van het AGB. Die waren volgens Vooruit overdreven hoog gezien het feit dat Trupark verlieslatend is en een financiële injectie van 550.000 euro van Stad Sint-Truiden nodig had om verder te gaan. Trupark had ongeveer 33 vergaderingen in 2023 waardoor de uit te betalen zitpenningen hoog lagen.

“Het lijkt erop dat er zoveel mogelijk is vergaderd om de inkomsten van de bestuurders hoog te houden en dat er postjes zijn gecreëerd om mensen hun inkomen op peil te houden.”

Ludwig Vandenhove, Vooruit

In de raad van bestuur van Trupark zijn alle partijen van de gemeenteraad vertegenwoordigd. Vooruit heeft de meeste leden in de raad van bestuur (3). Na de drie bestuurders Bert Stippelmans (CD&V), Serge Gumienny (Open VLD) en Veerle Heeren (CD&V), die elk tussen de € 4903,5 en € 4767,17 euro netto kregen voor de 33 vergaderingen, waren het vervolgens twee Vooruit mandatarissen die het meeste kregen uitgekeerd (€ 633,24 netto).
De cijfers worden echter tegengesproken door enkele raadsleden. Enkelen van hen bevestigden (anoniem) aan onze redactie dat zij zich voor verschillende vergaderingen hebben laten excuseren en de bedragen dus niet kloppen. Zij wensten echter geen verdere details te geven.

Volgens schepen van financiën Günther Dauw waren al die vergaderingen nodig om het nieuwe parkeerbeleid van Sint-Truiden uit te stippelen. Bovendien zegt hij dat de constructies rond AGB’s nuttig waren in het verleden, maar door een verandering in de wetgeving zijn ze nu achterhaald.

“Het is begrijpelijk dat Trupark in 2023 veel meetings nodig had. In dat jaar maakten ze immers een periode van directeurswissel terecht en een periode waarin veel gebeurde (aankoop ondergrondse parking, aanpassen parkeermeters,…) Maar nu is het tijd om te bezuinigen. AGB’s waren in het verleden nuttig doordat de stad BTW-kosten kon recupereren. Maar door een verandering in de wetgeving is dit niet meer mogelijk. Voor mij wordt het dus stilletjes tijd dat die autonome gemeentebedrijven weer in de stadsadministratie worden opgenomen. Maar die oefening moet wel zorgvuldig en niet overhaast gebeuren.”

Günther Dauw, schepen van financiën

Dauw verklaart daarmee waarom hij niet in wou gaan op het voorstel van Vooruit. Zij vroegen op de laatste gemeenteraad om Trupark weer op te nemen in de administratie.


Ontslag om persoonlijke redenen

Stippelmans houdt vol dat zijn ontslag uit de gemeenteraad een beslissing is op basis van persoonlijke redenen. Al waait in de wandelgangen van het Truiense stadhuis een ander verhaal rond. Een nieuwe generatie binnen CD&V Sint-Truiden onder leiding van Ingrid Kempeneers wil immers komaf maken met heel de schandaalsfeer rond hun partij. Of deze handelingen gebeuren met het oog op een samenwerking met Vooruit is niet duidelijk. Wel horen we van medewerkers en partijleden dat binnen CD&V angstvallig bepaalde opiniemakers worden gevolgd. Of dat wel zo goed is voor de Truiense democratie is een andere zaak. De victories van bepaalde oppositieleden op het vertrek van Stippelmans werden alvast niet gesmaakt binnen het brede Truiense politieke veld.
Stippelmans reageerde dinsdagavond laat op zijn ontslag. Hij zal aan de slag gaan bij de Gezinsbond en maakt naar eigen zeggen plaats voor nieuwe mensen.

“Veertig jaar geleden zei ik als CVP jongerenvoorzitter dat je op je zestigste plaats moet maken voor jonge mensen. Vandaag ben ik zestig. Ik heb als schepen en als voorzitter prachtige dingen kunnen doen. Er is veel meer kinderopvang, nieuwe riolering, een vernieuwde Grote Markt, een nieuwe dorpskern in Brustem, er zijn nieuwe feestzalen gebouwd … Ik ben een gedreven iemand die nieuwe professionele wegen inslaat en nieuwe uitdagingen voelt. Maar dat betekent dus ook dat ik afscheid neem van de politiek.”

Bert Stippelmans

Wie Stippelmans zal opvolgen is niet duidelijk. De functie behoort CD&V toe. Zij hebben dit zo onderhandeld aan het begin van de legislatuur.
De naam van Erik Carlier wordt genoemd. Volgens de verkiezingsresultaten is hij namelijk tweede opvolger voor de partij. (bron)
Carlier zou via zijn familiale banden met Carl Nijssens momenteel een gespannen relatie hebben met de lokale CD&V afdeling. Al hebben we hier geen bevestiging van. Gezien de bestuursleden (Stippelmans en Heeren) die deel uitmaakten van die spanning nu geen rol van belang meer spelen, ligt alles weer open.
Het is ook mogelijk dat Kempeneers haar positie en het nieuwe bestuur in haar partij zal willen versterken door een van haar huidige partijgenoten de functie te geven. Jurgen Reniers, die vroeger al eens schepen was, kan dus ook kans maken.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!