Na toenemend geweld tegen medewerkers lanceert Sint-Truiden agressieprotocol

Het lokaal bestuur Sint-Truiden lanceert een nieuw agressieprotocol. Dit komt er nadat medewerkers van het lokaal bestuur recent en tijdens verschillende losse incidenten, slachtoffer werden van diverse vormen van agressie.

Het Truiense stadsbestuur lanceert een agressieprotocol in lijn met de welzijnswet van 4 augustus 1996. Het protocol komt er nadat verschillende medewerkers van de administratie en het OCMW slachtoffer werden van verschillende vormen van agressie. Het reglement heeft als doel een integrale benadering van agressiebeheersing te bieden. De nadruk ligt dus op zowel preventie en interventie tijdens crisissituaties als op opvang en nazorg voor de betrokken medewerkers.

“We leven in een snel veranderende wereld waar de druk op mensen toeneemt en de verwachtingen hoog zijn. Helaas leidt dit in sommige gevallen tot meer agressie. Niet alleen hulpverleners en politiediensten worden hiermee geconfronteerd, we stellen vast dat ook medewerkers van het lokaal bestuur al maar meer slachtoffer worden van verbaal en/of fysiek geweld. Alle risico’s wegnemen kunnen we jammer genoeg niet daarom is het belangrijk dat we onze ambtenaren leren hoe ze hiermee moeten omgaan. Balie- én eerstelijnsmedewerkers, die rechtstreeks in contact staan met de burger, worden getraind om zich weerbaarder op te stellen.”

Hilde Vautmans, schepen personeelszaken

Medewerkers die slachtoffer werden van agressie konden voordien een melding doen bij één van de 6 vertrouwenspersonen van het lokaal bestuur of rechtstreeks aan hun leidinggevende. Echter, de nood aan bijkomende handvaten bleef hoog. Het protocol zal die handvaten bieden voor de medewerkers en hun leidinggevenden. Het bestuur benadrukt dat ernstige gevallen van agressie uiteraard zullen worden gemeld aan de politie.
Met het protocol mikt het stadsbestuur ook op bezoekers van de balie- en eerstelijnsdiensten van Stad Sint-Truiden. Zo zal het protocol visueel worden voorgesteld aan de ingang van de openbare gebouwen en op digitale informatieschermen.

“Zo geven we een duidelijke boodschap: agressie en geweld worden hier niet getolereerd! We streven naar een dienstverlening binnen een positief klimaat, waar heldere grenzen en boodschappen zorgen voor een wederzijds respect tussen medewerkers van het lokaal bestuur Sint-Truiden en de burger.”

Pascy Monette, schepen van Sociaal Beleid

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!