Nieuwe taks op Truiense Eroshuizen werd vernietigd. Oppositie spreekt harde taal

De nieuwe taks op eroshuizen die schepen van financiën Jo François invoerde, werd vernietigd door de provincie Limburg. Het stadsbestuur zal nu een nieuwe taks uitwerken. Oppositiepartij Vooruit spreekt harde taal en verwijst naar beter werkende taksen uit het verleden.

In maart 2021 vroeg voormalig burgemeester Ludwig Vandenhove aan het stadsbestuur uitleg over de stand van de erostaksen in Sint-Truiden. Tijdens het bestuur van Vandenhove werd er immers een taks opgesteld waardoor de eroshuizen in Brustem een degelijke bijdrage leverden aan de stadskas.
In 2017 leverde de taks nog 168.292 euro op. Sinds 2018 is de taks echter niet meer geïnd. Iets wat volgens Vandenhove en zijn partij ervoor zorgde dat de stad veel inkomsten misliep.
Schepen van financiën Jo François meldde toen dat het stadsbestuur een nieuwe belasting zou uitwerken voor de huizen. Het oude reglement Vandenhove bevatte volgens de schepen namelijk gaten waardoor uitbaters de belasting konden ontwijken. Zij werden namelijk in het reglement belast en vonden via diverse schimmige constructies in het buitenland bescherming.

Nieuw reglement tegen overlast

In een nieuw reglement zouden niet de uitbaters worden belast maar de eigenaars van de eroshuizen. Op deze manier wou het stadsbestuur de fiscale constructies van de uitbaters te slim af zijn.
Bovendien is het reglement zo opgebouwd dat het bedrag van de belasting verdubbelt wanneer de uitbaters ze proberen vermijden door bijvoorbeeld hun activiteiten onder te brengen in panden zonder vergunning. De taks was op deze manier niet alleen bedoelt als een inkomstenbron maar ook als een vorm van bescherming tegen overlast.
Zowel Engelbosch als François (beiden N-VA) trokken juli vorig jaar ten strijden tegen de eroshuizen in onze stad. De politici wouden vooral de overlast verminderen die de panden veroorzaakten op vlak van verkeersveiligheid en op vlak van openbare orde. (Lees de reportage over geschiedenis van de Chaussée d’Amour hier.)

Uitbaters vechten terug

De uitbaters en eigenaars van de panden slikten de maatregel echter niet en trokken naar de gouverneur. Deze oordeelde dat het stadsbestuur zijn fiscale bevoegdheden zou misbruiken. De stad schendt, volgens de provincie, de beginselen van behoorlijk bestuur, alsook de regels van het strafrecht. Bovendien vond de gouverneur de reden om de eigenaars te belasten (omdat uitbaters zich verscholen achter schimmige constructies) onvoldoende. (bron HBVL)

Oppositie spreekt harde taal

Fractieleider van de Truiense oppositie Gert Stas noemt de belasting van François ‘het beter pooierwerk’ omdat volgens hem de uitbaters het vuile werk van het stadsbestuur moesten opknappen om de taksen correct te betalen.
Vooruit zag dat in het meerjarenplan jaarlijks de inkomsten van de taks op 400.000 euro werd geschat en ziet deze inkomsten voor de stadskas nu in rook opgaan. Vooruit spreekt al enige tijd over doemscenario’s in zake de Truiense stadskas.
Volgens de partij was de taks zoals opgesteld onder Vandenhove voldoende. Al biedt Vooruit geen alternatieven voor situaties waarin vreemde fiscale constructies het innen van de oude taks tegenhouden.

Schepen Jo François laat zich echter niet ontmoedigen. In HBVL meldde hij dat hij zal doorgaan met de taks tot het lukt. De schepen zegt dat hij wel tegenkanting van de eigenaars had verwacht maar het besluit van de gouverneur kwam als een verrassing.
Schepen François zal nu samen met zijn team de taks opnieuw bekijken met de feedback van de gouverneur in het achterhoofd. Hij hoopt zo snel mogelijk met een nieuwe taks te komen om eroshuizen op correcte wijze te kunnen belasten.