OnderOns vzw krijgt extra middelen van Stad Sint-Truiden

Onlangs raakte bekend dat de kansarmoedecijfers voor kinderen in onze stad zijn gestegen. Helaas zijn ook de armoedecijfers voor volwassenen niet zo best. Om ook hen te ondersteunen geeft Stad Sint-Truiden extra werkingssubsidies aan de vzw OnderOns.

OnderOns is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. De organisatie wordt gekenmerkt door een laagdrempelige werking. Mensen die het moeilijk hebben kunnen er binnenlopen en krijgen een warm onthaal, zonder drempels, zonder beoordeling.
Samen met hen gaat OnderOns op weg om hen uit hun sociaal isolement te halen, sterker te maken en na te denken over oplossingen in hun strijd tegen sociale uitsluiting. De Stad Sint-Truiden heeft sinds 2015 een samenwerkingsovereenkomst met vzw Rimo Limburg. In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst ontvangt OnderOns jaarlijks een huursubsidie voor het inrichten van een plek waar mensen kunnen samenkomen en een veilige plaats hebben. Het is voor het onderhouden en behouden van deze plek dat de organisatie extra subsidies krijgt.

Verder investeren in de werking van OnderOns

“Om de dagelijkse werking van OnderOns te versterken, werd bij opmaak van de meerjarenplanning beslist om de toelage vanuit Stad Sint-Truiden voor OnderOns vanaf 2021 uit te breiden naar een jaarlijkse financiële ondersteuning van 40 000 euro. Op die manier kon de personeelsinzet reeds verdubbeld worden. Daarnaast zorgt de stad Sint-Truiden vanaf 2022 voor een verhoging van het jaarlijkse subsidiebedrag met 3888 euro. Zo kan de organisatie gebruik blijven maken van het pand dat ze op dit moment betrekken.”

Pascy Monette, schepen van sociale zaken

In de aanpak van OnderOns staat participatie centraal. Samen met de doelgroep gaan ze aan de slag om ontmoetingskansen te creëren, vrijetijdsinitiatieven op te zetten en leerkansen te bieden. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat mensen die het echt moeilijk hebben de weg vinden naar de juiste vorm van hulpverlening.

“Het is heel belangrijk dat OnderOns als partner in onze stad kan blijven. Zij leveren ontzettend belangrijk werk voor onze samenleving en hebben de nodige expertise in huis om aan de slag te gaan met mensen die het moeilijk hebben. Zij zijn het die verder zorgen voor een draagvlak voor armoedebestrijding. OnderOns neemt positie in tegen sociale uitsluiting en maatschappelijke achterstelling. Kwesties van achterstelling en uitsluiting brengen ze in het publieke debat en zorgen onder meer voor de jaarlijkse actie voor de werelddag van verzet tegen extreme armoede.”

Veerle Heeren, burgemeester

Ook Overkophuis krijgt steun

Op de gemeenteraad werd tevens beslist dat het nieuwe Overkophuis in Sint-Truidenmet het DAGG zal samenwerken om een psycholoog in het huis te krijgen. Op deze manier kunnen jongeren die er nood aan hebben in een veilige omgeving therapie volgen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!