Ontslag financieel directeur bekrachtigd na nieuwe gemeenteraad

Vorige week ontving de gemeenteraad van Stad Sint-Truiden de melding dat het ontslag van Financieel Directeur Luc Vandyck was vernietigd door de Beroepscommissie voor Tuchtzaken van de Vlaamse overheid. Op 27 december werd het ontslag opnieuw bekrachtigd.

De financieel directeur kwam in opspraak nadat werd vastgesteld dat hij betrokken was bij het uitkeren van twee leningen aan oud-burgemeester Jef Cleeren. Na een onderzoek van Audit Vlaanderen bleek ook dat onder het beleid van de financieel directeur verschillende transacties werden gedaan waar geen verklaring voor was, alsook dat bepaalde financiële gegevens werden gemanipuleerd om transacties te verdoezelen. Bovendien maakte de directeur gebruik van een bankkaart die al lang vernietigd had moeten worden. Deze werd dan gebruikt om een noodzakelijke tweede handtekening te omzeilen die nodig was voor bepaalde transacties.

“Zowel Audit Vlaanderen als de Tuchtcommissie hebben vastgesteld dat naast het ongeoorloofd toestaan van de twee financiële tegemoetkomingen, er ook nog sprake was van het bewust manipuleren van de financiële gegevens gericht op het verbergen van de tegemoetkomingen en het bewust gebruiken van een bankkaart van een oud-personeelslid om zo de noodzakelijke tweede controlehandtekening te omzeilen. Van deze bankkaart is bovendien vastgesteld dat ze buiten gebruik had moeten zijn gesteld op het ogenblik dat het oud-personeelslid de dienst had verlaten. De kaart werd vervolgens 4 jaar lang gebruikt voor 229 financiële transacties. De tuchtcommissie heeft moeten vaststellen dat dit tot gevolg heeft dat er op het eerste zicht geen zekerheid is over de juistheid van die betalingen.”

Günther Dauw, schepen van financiën

Teambuilding

De Truiense gemeenteraad nam vorige week kennis van de beslissing van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken. Zij merkten echter al snel op dat de Beroepscommissie hen gelijk gaf op alle punten in het tuchtontslag, behalve op één element, namelijk deze over de aanwezigheid van Vandyck op een teambuilding. Volgens de Beroepscommissie had de Truiense tuchtcommissie geen recht om de financieel directeur te ontslaan op basis van dit argument. Bovendien kon de Truiense tuchtcommissie niet overgaan tot een ontslag na tuchtprocedure volgens de Beroepscommissie. Volgens een aanpassing van het gemeentedecreet kan een stad geen ontslag meer opleggen na tuchtprocedure. Ze kunnen wel nog steeds personeel ontslaan om dwingende redenen. (bron)

“Op basis van de nieuwe wetgeving had het Truiense stadsbestuur echter voldoende grond om de financieel directeur te ontslaan. De gemeenteraad heeft in haar zitting van 26 december 2023 vastgesteld dat foutieve financiële handelingen vaststaan en zelfs zijn aanvaard door de Beroepscommissie. De gemeenteraad besloot dat deze handelingen ernstige tekortkomingen vormen in hoofde van de financieel directeur. Een financieel directeur is in een gemeente verantwoordelijk voor de uitermate correcte aanwending van de stedelijke financiële middelen, zodat er daaromtrent geen twijfel mag bestaan. De functie moet voorbeeldig ingevuld worden. Vermits de handelingen bewijzen dat dit voor de financieel directeur niet langer gegarandeerd was, maken deze ernstige tekortkomingen elke verdere samenwerking met de financieel directeur per direct onmogelijk.”

Günther Dauw, schepen van financiën

Het stadsbestuur zal nu verdergaan met hun zoektocht naar een nieuwe financieel directeur. Iets wat op papier moeilijk wordt gezien de reputatie die Sint-Truiden heeft opgebouwd door de politieke gevoeligheden en schandalen. Bovendien horen we in de wandelgangen van de Truiense administratie steeds meer verzuchtingen van het personeel. Verschillende namen zitten nu al in de mix als mogelijke schepenen en deze namen worden niet altijd met enthousiasme onthaald door de administratie. Onder het personeel zou ook de vrees leven om bij politieke schandalen betrokken te worden. Deze angst is niet ongegrond gezien de laatste jaren personeel vaak mee werd getrokken in de media bij de debatten.

Volgens Günther Dauw zal deze zoektocht echter niet te moeilijk verlopen.

“Sint-Truiden is een interessante en mooie stad om voor te werken. Bovendien kan elke gemeente slechts één financieel directeur hebben. Door de fusies is er talent op de markt dat zoekt naar ene nieuwe uitdaging”

Günther Dauw, schepen van financiën

Vraagtekens

Dat Vandyck zo lang zijn gang heeft kunnen gaan werd in het verleden al door verschillende leden van de oppositie als vreemd bestempeld.
Peter Van Dam stelde zich tijdens de (officieel) laatste gemeenteraad van 2024 de vraag hoe alles zo uit de hand is kunnen lopen. De meerderheid maakte toen ook de opmerking dat het wel leek alsof de cijfers jarenlang werden opgesmukt of dat men sommige berekeningen had ‘doen kloppen’ om een beter resultaat te verkrijgen.

De oppositie bleef echter met hun vragen zitten: “Hoe kon het toch dat de toenmalige burgemeester en de verantwoordelijke schepenen toen niet op de hoogte waren?”

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!