Ook Sint-Truiden stelt zich burgerlijke partij na datalek bij Limburg.net

Na de Vlaamse regering stellen zich nu meer en meer Limburgse gemeenten burgerlijke partij in het onderzoek naar het datalek van Limburg.net. Door het indienen van de klacht hoopt het Truiense stadsbestuur net als de Vlaamse regering een beter zicht te krijgen op het volledige dossier om zo de omvang van het datalek beter te vatten.

Op woensdag 13 december 2023 kreeg Limburg.net te maken met een grootschalige, criminele cyberaanval. Op 11 januari 2024 communiceerde Limburg.net via hun website en via de media over het datalek. Initieel stelden ze dat er zo’n 311.000 rijksregisternummers waren gelekt. De afvalintercommunale susten de gemoederen en stelde dat de gelekte gegevens oud waren en dateerden van rond 2015. Bovendien zei de organisatie dat de gegevens die waren gelekt niet voldoende waren om aan bijvoorbeeld identiteitsfraude te doen. Zij besloten bijgevolg de dreigsom die het hackerscollectief Medusa had gevraagd, niet te betalen. Op donderdag 25 januari 2024 ontving het lokaal bestuur Sint-Truiden een formele kennisgeving van de directeur van Limburg.net over de gevolgen van de cyberaanval en het standpunt van de bestuurders van Limburg.net met de melding dat de gestolen gegevens door het hackercollectief publiek werden gemaakt. Als gevolg van die kennisname nam het college van burgemeester en schepenen vandaag een standpunt in rond de cyberaanval. Via de media kwam immers aan het licht dat de via de cyberaanval veel meer gegevens werden gestolen dan alleen rijksregisternummers en oude adressen. Hele afbetalingsplannen en ook mailadressen zouden zijn gelekt.
Omdat er nog steeds onduidelijkheid is over welke gegevens gelekt zijn dienden verschillende Limburgers een klacht in. Zowel de Vlaamse Overheid als verschillende Limburgse gemeenten stelden zich burgerlijke partij.

“Gelet op de ernst van de recente cyberaanval op Limburg.net hecht het lokaal bestuur Sint-Truiden grote waarde aan het waarborgen van de rechten en privacy van haar burgers. In lijn met deze toewijding en om een volledig en onbetwistbaar overzicht te verkrijgen van alle benadeelden, achten we deze stap noodzakelijk.”.

Günther Dauw, schepen van juridische zaken

Hulp voor sociaal zwakkeren

Het Truiense stadsbestuur zal op korte termijn ook een infosessie organiseren rons phishing en identiteitsfraude in samenwerking met het Truiers Digicenter. Dit is een organisatie die kwetsbare Truienaren en ouderen helpt om de weg te vinden in de grote digitale wereld en de verschillende digitale diensten die overheden aanbieden. Zij organiseren wekelijks inloopmomenten en infosessies rond cyberveiligheid, hoe digitale diensten werken etc.

“Stilaan krijgen we een beter zicht op de omvang en de nadelige gevolgen van die Cyberaanval. We merken dat ondertussen ook de ongerustheid bij onze inwoners toeneemt en vrezen dat vooral sociaal zwakkeren het grootste slachtoffer dreigen te worden van het datalek. Die ongerustheid is niet onterecht. We roepen mensen op om extra waakzaam te zijn en nooit bankgegevens of codes te delen. In samenwerking ons Truiers digicenter komt er op korte termijn een extra infosessie rond phishing en identiteitsfraude. Van zodra de datum bekend is zullen we deze breed communiceren.”

Pascy Monette, schepen van Sociaal Beleid

Limburg.net roept nog steeds mensen op om contact met hen op te nemen als ze vragen hebben. Op één dag kregen ze zo al een 700-tal klachten binnen. Je kan hun contactformulier vinden op hun website.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!