Ophef in Truiense gemeenteraad over lening Velmse kerkfabriek

Vorige week begon de Truiense oppositie ophef te maken over een (in hun ogen) nieuw politiek schandaal. Er is namelijk grote onduidelijkheid rond geld dat werd toegekend aan de Velmse kerkfabriek. Dit geld moest dienen voor de renovatie van het scoutslokaal. Het stadsbestuur voert nu verder onderzoek uit en zal proberen geld terug te vorderen.

In 2013 begon de kerkfabriek van Velm met renovatiewerken aan de kapelanij waar de scouts van Velm hun lokaal hebben. De kerkfabriek kon hun facturen voor de renovatiewerken echter niet aflossen waardoor ze aan het Truiense stadsbestuur vroegen om borg te staan voor een lening van 350.000 euro. De stad zou ook facturen voor haar rekening hebben genomen van de aannemer die zich op dat moment in gebreke had gesteld.
In 2016 nam Stad Sint-Truiden vervolgens alle leningen van alle Truiense kerkfabrieken op zich. Stad Sint-Truiden zou bovendien voor € 143.000 aan kosten van de renovatiewerken op zich hebben genomen voor ze de leningen op zich namen.

Van dit alles is zeer weinig informatie te vinden in de Truiense boekhouding. Daarom werd het dossier op de gemeenteraad van 25 maart uitvoerig besproken.

Lokaal in slechte staat?

De bal ging aan het rollen omdat de Truiense oppositie beweert dat de lokalen van de scouts in slechte staat zijn. Vreemd, gezien ze pas in 2016 gerenoveerd zijn. Over het algemeen worden er vele vragen gesteld bij de renovatiewerken en het afgeleverde resultaat. Over de staat van de lokalen zelf had schepen Peter Deltour het volgende te zeggen:

“De scouts van Velm onderhouden hun lokalen zeer goed. Ik ben langsgeweest en ben goed onthaald door de leiding. Zij hebben me gewezen op enkele gebreken. Het gaat dan om een muur die nog vochtig is doordat een kapotte dakgoot maanden regen heeft gelekt. Dit probleem is nu opgelost maar de muur moet nog uitdrogen. Van schimmel is er geen spraken. Verder willen de scouts vooral zelf verbeterwerken uitvoeren waarvoor wij hen in contact hebben gebracht met de juiste instanties. De brandweer zal nu langsgaan om de lokalen te keuren. De elektriciteit was bij de oplevering van het gebouw gekeurd.”

Peter Deltour, schepen jeugd

Ook schepen van financiën, Günther Dauw, kon vaststellen dat er wel degelijk renovatiewerken zijn uitgevoerd aan het gebouw en dat hier ook facturen voor zijn terug te vinden. Er zouden voor zo’n 220.000 euro aan facturen teruggevonden zijn. Waar de discussie dus eigenlijk over gaat is waar de rest van het geld naartoe is gegaan, waarom het stadsbestuur nog eens 143.000 heeft uitgegeven en vooral waar de goedkeuringsdocumenten van de gemeenteraad en het schepencollege naartoe zijn. Deze zijn namelijk niet te vinden.

Iedereen wijst naar elkaar

Op de gemeenteraad van 25 maart eiste Vooruit uitleg van voormalig burgemeester Veerle Heeren en toenmalig schepen van financiën, Ingrid Kempeneers, over de lening. Volgens Vooruit werd in de jaarrekening van de kerkfabriek van Velm immers onvoldoende verklaard waar de facturen vandaan kwamen en waar het geld naartoe ging. Vooruit nam initieel voormalig burgemeester Veerle Heeren in het vizier. Die reageerde kort en stelde dat het om een doorgeeflening ging en er steeds goedkeuring was van het bestuur.

“Begin 2013 is de kerkfabriek van Velm begonnen met een dossier tot renovatie. Ik reageer nu puur op geheugen maar ze zijn toen naar de stad gekomen om borg te staan voor een doorgeeflening en wat mij betreft is die destijds goedgekeurd door het bestuur. Na de plechtige opening is er nog een probleem opgedoken met de gas- en elektriciteitsvoorziening. Die werken hebben wij gefinancierd vanuit het budget van infrastructuur.”

Veerle Heeren, gemeenteraadslid

Daarna wisselde Vooruit het geweer van schouder en mikten ze op huidig burgemeester Ingrid Kempeneers, die maakte zich in eerste instantie sterk dat ze in 2013 geen schepen van financiën was. Maar Gert Stas wees op het feit dat de jaarrekening met ook de boekhouding van de kerkfabriek hieromtrent pas in 2016-2017 werd goedgekeurd. Stas verwijt Kempeneers dat zij niet op de hoogte was en geen abnormaliteiten heeft opgemerkt toen. Meer zelfs, de overname van de leningen van de kerkfabrieken werd in 2016 goedgekeurd door de gemeenteraad zonder dat er ook maar enige abnormaliteit werd vastgesteld over de jaarrekeningen van de kerkfabrieken.

Ludwig Vandenhove uitte verschillende keren tijdens de raad zijn frustraties tov CD&V als partij in het algemeen. Ook bij leden van Open VLD en N-VA waren de spanningen duidelijk te merken tov de Truiense christendemocraten.

Poging tot politieke afrekening

Het was opvallend tijdens de Truiense gemeenteraad dat burgemeester Kempeneers meermaals verwees naar het feit dat zij niet over dezelfde kam geschoren wou worden als de rest van de CD&V. Ook verwees ze naar daden van anderen en het feit dat zij en verschillende collega’s niet op de hoogte waren van bepaalde acties uit het vorige bestuur. Een duidelijke verwijzing naar voormalig burgemeester Veerle Heeren. Wat Kempeneers hiermee hoopt te bereiken is niet duidelijk. Wellicht wil ze duiden dat haar partij nu voor een nieuwe weg kiest ver weg van de schandalen en ‘achterkamerpolitiek’. Naar de verkiezingen van oktober toe is dit geen onnodige tactiek als ze hoopt in een meerderheid te stappen met Vooruit.
Toch blijkt dit niet zomaar te lukken. Ook tijdens de discussie rond deze lening verwees de oppositie verschillende keren naar de rol die Kempeneers zelf heeft gespeeld in het vorige bestuur in haar rol als schepen. Met andere woorden, het is niet zo makkelijk om afstand te nemen van een bestuur waar je zelf een actieve rol in speelde. Al lijkt dit niet op te gaan voor Open VLD, die tijdens heel de discussie het woord namen alsof ze in de vorige legislatuur niet deel uitmaakten van de meerderheid. Zij werden ook niet aangesproken door Vooruit. Een uiting van het voorakkoord dat nu (volgens de fluisterstemmen in de politieke wandelgangen) in de maak is?

Het stadsbestuur heeft de situatie rond de borgstelling toegevoegd aan de strafklacht tegen de voormalig financieel directeur en zal nu onderzoeken hoe en vooral aan wie ze het bedrag van 143.000 euro kunnen terugvorderen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!