Ophef over crisisopvang voor daklozen: welke informatie klopt?

Raadslid Peter Van Dam zorgde vandaag voor ophef op sociale media. Hij deelde een bericht waarin hij zijn tevredenheid uitte om het feit dat Stad Sint-Truiden eindelijk investeerde in opvang voor daklozen. Maar over zijn uitspraken vinden we veel tegenstrijdige informatie. Onze redactie zocht het even uit.

De post van Peter Van Dam komt er na een punt op de Truiense gemeenteraad. Schepen van sociale zaken en voorzitter van het OCMW Pascy Monette kondigde aan dat Sint-Truiden een samenwerking zou aangaan met Interloge. Via Interloge zullen er studies gehuurd worden om gezinnen in op te vangen.

In de post van Groen Sint-Truiden, lezen we dat daklozen in Sint-Truiden zich vaak moesten verplaatsen naar Hasselt voor opvang. De partij meldt ook blij te zijn dat er eindelijk een samenwerking is waarbij mensen worden opgevangen in Sint-Truiden zelf.
Verschillende leden van de Truiense meerderheid reageerde echter op de post dat de informatie niet klopt. Sint-Truiden zou al jaren verschillende samenwerkingen hebben maar communiceert hier niet over.

De studio’s van Interloge

Volgens de agenda van de Truiense gemeenteraad is er inderdaad al enige tijd een samenwerking met Interloge. Sinds 2018 huurt het Truiense OCMW hier studio’s voor daklozen. De woonsten werden in eerste instantie gehuurd tijdens de wintermaanden om zo winteropvang te kunnen voorzien.
Omdat door corona de crisisopvang in verschillende daklozencentra werd beperkt huurde het Truiense OCMW deze studio’s het jaar rond.
Deze informatie werd aan ons bevestigd door zowel schepen Pascy Monette, het OCMW alsook getuigen die dagelijks in contact komen met een doelgroep van kwetsbare mensen.
In het nieuwe plan van het Truiense OCMW zal één studio het jaar rond gehuurd worden en één studio zal gehuurd worden voor de wintermaanden.

Sinds 2018 huurt het OCMW in het kader van winteropvang voor dakloze personen 2 studio’s bij Interloge voor de periode van oktober tot en met maart. Zowel in 2020 als in 2021 werden deze studio’s, omwille van de coronapandemie en de daarmee samenhangende vermindering van het aantal plaatsen binnen de reguliere daklozenopvang bij CAW, het hele jaar rond gehuurd. Er wordt voorgesteld om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor het permanent huren van 2 studio’s (zijnde 1 studio voor het hele kalenderjaar en 1 studio voor de wintermaanden januari, februari, maart, oktober, november en december) en dit vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 tegen een kostprijs van 550 euro per maand, per studio

Agendapunt gemeenteraad 31 januari 2022

Andere opvang

Volgens schepen Pascy Monette worden ook andere oplossingen aangereikt dan de studio’s. Het OCMW en het stadsbestuur communiceren hier echter zelden over omdat zij geen verkeerde beeldvorming willen scheppen. Het gaat namelijk steeds over delicate situaties. Gezinnen kunnen bijvoorbeeld niet terecht in de crisisopvang van het CAW in Hasselt, ook de studio’s zijn vaak te klein voor gezinnen met meer dan 1 kind. In het verleden heeft het OCMW dus al afspraken gemaakt met hotels en eigenaars van ander recreatief verblijf om mensen te kunnen opvangen.
De schepen benadrukt dat mensen in een moeilijke situatie zich moeten melden bij het OCMW. Hier zal een traject worden gestart waarbij naar de noden van de persoon wordt gekeken. Van hieruit wordt dan verder gekeken naar een permanentere oplossing.

Naar Hasselt?

Onze redactie vroeg aan verschillende organisaties en professionals die in contact komen met daklozen hoe in Sint-Truiden tewerk wordt gegaan wanneer iemand zonder thuis valt. Deze personen wensten anoniem te blijven.

De eerste stap voor iemand die zonder thuis valt is een bezoek aan het Truiense OCMW. De situatie waarin de persoon zich bevindt, zal het verdere verloop van de procedure bepalen. Heeft de persoon een multi-problematiek (bijvoorbeeld verslaving en armoede, gezondheidsproblemen en armoede, gaat het om een oudere, een gezin etc) dan zal een gepast zorgtraject worden uitgewerkt.
Volgens de professionals waarmee wij spraken wordt vaak gekozen voor een eerste crisisopvang in Hasselt. Na die eerste 8 dagen wordt dan een permanentere oplossing gezocht. De studio’s worden volgens hen onderbenut maar hun aanwezigheid is wel een pluspunt.
Zij bevestigen ook dat er inderdaad samenwerkingen zijn met hotels, woonzorgcentra etc… Maar niet elke dakloze kan terecht in een van deze alternatieve oplossingen. Dit door een multi-problematiek of doordat de externe organisatie ,die het onderdak biedt, bepaalde eisen stelt.

Conclusie

Het Truiense OCMW biedt oplossingen en opvang voor mensen die zonder thuis vallen. Zij beschikken over een beperkt aantal plaatsen voor crisisopvang. Deze zijn bovendien niet steeds aanwendbaar voor iedere dakloze.
De afspraken en samenwerkingen die het OCMW heeft, bestaan echter al enkele jaren. Het is dus zeker niet correct om te zeggen dat het Sociale Huis nu pas oplossingen voorziet voor mensen in crisis. Zo kan een domicilie worden geplaatst bij het OCMW als een cliënt tijdelijk geen vaste residentie heeft etc.

Zit je zelf met vragen? Zit je momenteel in een moeilijke situatie of ken je iemand in een moeilijke situatie? Neem dan zeker contact op met het OCMW Sint-Truiden. De medewerkers zullen je steeds informeren over mogelijkheden en indien nodig doorverwijzen of een afspraak maken zodat je geholpen wordt.
Klip op deze link voor informatie.

Instagram