Oppositie en stadsbestuur kibbelen over verkoop patrimonium

Oppositiepartij Vooruit vindt dat het stadsbestuur onvoldoende doet om de begroting op orde te krijgen. Zij vinden onder andere dat de inkomsten uit het verkoop van patrimonium overschat wordt. Vooruit vreest het bankroet van Sint-Truiden.

Het huidige stadsbestuur heeft een lijst met patrimonium dat ze willen verkopen. In hun begroting zou dit goed zijn voor een eenmalige inkomst van 13 miljoen euro. Volgens oppositiepartij Vooruit heeft de meerderheid zich echter mispakt aan deze verkoop. Het komt maar traag op gang waardoor er een gat qua inkomsten van 11 miljoen euro is ontstaan in de begroting. De kosten blijven echter lopen. Iets wat volgens oppositiepartij Vooruit de Truiense begroting nog meer in gevaar brengt.
Vooruit is bovendien een koele minnaar van het verkopen van patrimonium. Fractieleider Gert Stas gaf in het verleden al aan dat zijn partij liever van bepaalde plekken en panden herbestemmingen zou zien. Zo wouden zij van de site van het Oud Atheneum een centrum voor verenigingen maken. Volgens leden van het bestuur was dit echter niet mogelijk omdat de renovatie te duur is en de de site, met zijn centrale ligging, teveel waard is.

“Tijdens de extra raadscommissie op 21/8 bleek dat de geraamde inkomsten uit de verkopen uit eigen patrimonium voor 2023 zwaar zullen tegenvallen. In plaats van de geraamde € 13.000.000 uit het meerjarenplan (MJP), spreekt de financiële dienst nu van slechts € 2.000.000 als realistisch streefdoel. De bedragen werden onrealistisch hoog geraamd (sic). Elf miljoen euro gaat zo virtueel in rook op.
De -al rampzalige- financiële toestand in Sint-Truiden krijgt zo nog maar eens een mokerslag te verwerken. Het bestuur rekende zich rijk. Een gat van 11 miljoen dient nu dichtgereden te worden, op een moment dat de stad door zijn reeds torenhoge schulden geen bijkomende leningen kan afsluiten (in jargon: een te lage autofinancieringsmarge heeft). De uitgaven blijven evenwel lopen.”

Gert Stas, Vooruit

Vooruit stelde in het verleden ook dat de verkoop van het patrimonium niet correct verliep. Zo werd volgens hen de melding de verkoop onvoldoende gepromoot door het bestuur. Uiteindelijk kwam er een pagina op de nieuwe website van de stad waar alle het patrimonium dat te koop is vermeld staat.
Ook dienden ze meermaals een klacht in bij de gouverneur door fouten in de begroting en onduidelijkheid over het te verkopen patrimonium.

Video TVL.

Technische discussie volgens schepen

Volgens schepen Günther Dauw is de discussie rond de verkoop van het patrimonium niet zo simpel als Vooruit voorstelt.
Dauw meldt dat de procedures tot verkoop van gronden, gebouwen etc van de stad complexer zijn dan bij een gewone verkoop. Niet alleen zijn er verschillende procedures maar de papierslag errond is lang waardoor er enige tijd zit tussen het akkoord van verkoop en het moment dat het geld op de rekening van het stadsbestuur verschijnt.
Bovendien zegt Dauw dat de begroting van het stadsbestuur niet verder in gevaar is door de beperkte verkoop van patrimonium tot nu toe.

“Voor 2013 hadden we een totale inkomst van 13 miljoen ingeschat uit de verkoop van patrimonium. Momenteel hebben we hiervan 3 miljoen euro gerealiseerd. Omdat ook een aantal voorziene investeringsuitgaven zullen worden uitgesteld en gespreid in de tijd zorgt dit niet voor extra schulden of problemen voor de stedelijke begroting. Zo is op dit moment bijvoorbeeld minder dan € 4 milj. gespendeerd van de bijna €27 milj. aan investeringen die begroot waren. Kortom, de voorziene opbrengsten van te verkopen onroerende goederen werden correct ingeschat. Enkel het tijdstip wanneer de inkomsten binnenkomen ligt later dan voorzien. Doelstelling is dan ook de uitgaven met een vergelijkbaar ritme te temperen.”

Günther Dauw, schepen van financiën

Op sociale media haalt de schepen bovendien hard uit naar de oppositie. Hij ontkent in zijn communicatie zeker niet dat de financiën van Sint-Truiden er slecht aan toe zijn maar verwijst ook naar slecht beleid uit het verleden dat hiertoe heeft bijgedragen. En meldt bovendien dat het huidige bestuur en de volgende besturen de balans gaan moeten vinden tussen investeren in onze stad en het saneren van de stadsfinanciën.

“Laten we toch ook niet vergeten dat de precaire toestand van onze stadsfinanciën vandaag, niet zomaar terug te brengen is tot het beleid van deze legislatuur (zoals de oppositie graag laat uitschijnen), maar voornamelijk een erfenis uit het verleden is. En ook al moeten we blijven investeren in onze stad, toch zal ik daarbij ook blijven hameren op het saneren van onze stadsfinanciën, een verantwoordelijkheid die we niet alleen met deze voltallige bestuursploeg verder zullen moeten opnemen, maar die ook alle volgende ploegen ter harte zullen moeten nemen.”

Günther Dauw, schepen financiën

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!