Opvang oorlogsvluchtelingen. Raadslid Carl Nijssens lanceert voorstel in open brief

In een brief vraagt gemeenteraadslid Carl Nijssens aan het Truiense stadsbestuur om het voormalige schakelzorgcentrum De Kroon in te schakelen voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen.

Eind maart 2020 startte de stad Sint-Truiden, met goedkeuring van de Vlaamse overheid, schakelzorgcentrum De Kroon op. Dit om de coronacrisis die in onze stad in alle hevigheid woedde het hoofd te bieden. Het schakelzorgcentrum moest ervoor zorgen dat er voldoende bedden vrij bleven in het Sint-Trudo ziekenhuis en de omliggende ziekenhuizen in de zware maanden maart, april en mei 2020.

Het vroegere woonzorgcentrum ‘La Madrugada’ aan het station werd als geschikte locatie gekozen. Het pand stond namelijk pas enkele weken leeg en was qua infrastructuur en bemeubeling gebruiksklaar. Samen met de eigenaar kwam het stadsbestuur tot een akkoord dat de locatie voor minimaal 2 maanden gebruikt kon worden. De stad heeft toen in recordtempo dit voormalige woonzorgcentrum kunnen klaarmaken voor de opvang van 50 coronapatiënten. De totale kostprijs die de stad voorfinancierde bedroeg een kleine 190.000 euro. Vlaanderen voorzag een terugbetaling van kosten voor de opstart, alsook per bed. In totaal werden hier 39 patiënten opgevangen, waarvan 24 uit het Sint-Trudo ziekenhuis.

Tijd om te schakelen

Door toedoen van de coronaveiligheid en afstandsregels konden in het schakelzorgcentrum maximum 50 patiënten worden opgevangen. Volgens Nijssens zouden mits enkele aanpassingen 70 of 80 comfortabele opvangplaatsen kunnen worden gecreëerd. Dit kan, vervolgt het raadslid, met minimale kost voor Sint-Truiden gezien de Vlaamse overheid elke gemeente tot 1000 euro subsidie geeft per Oekraïner die ze opvangen.

De oorlog in Oekraïne zet een ongeziene vluchtelingenstroom op gang waarvan elk land van de EU de gevolgen zal voelen. Zo zouden er al 1 miljoen mensen op de vlucht zijn op 1 week tijd. Een groot deel van hen werd al opgevangen in de buurlanden van Oekraïne zoals Polen. Maar het is geen onrealistische gedachte dat alle landen in Europa hun steentje zullen moeten bijdragen om de vluchtelingengolf op te vangen.
Ondertussen heeft het lokaal bestuur de oproep van #Plekvrij gedeeld. Dit is een initiatief van de nationale Overheid waarbij burgers die ruimte hebben zich kunnen melden om een Oekraïense oorlogsvluchteling op te vangen. Ook Atlantis vzw en Mozart Brain Lab NV lanceerde recentelijk een oproep om steun. Zij zullen kosteloos hun Oekraïense patiënten opvang bieden gezien zij niet kunnen terugkeren naar hun thuisland.

“Het kan het niet alleen de taak zijn van elk gezin om opvang te voorzien voor dit wereldprobleem. Neem daarbij nog de onzekerheid van de tijd dat dit gaat duren en de intermenselijke problemen die dit gaat meebrengen. Dit heeft meer lokale ondersteuning nodig. Daarom roep ik het stadsbestuur van Sint-Truiden op om snel te onderzoeken hoe we het voormalig schakelzorgcentrum ‘De Kroon’ terug kunnen activeren en openen als opvangcentrum voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Het stadsbestuur moet opnieuw in onderhandeling treden met de eigenaar om over dit centrum te kunnen beschikken. Dit centrum werd met belastinggeld reeds ‘opvangklaar’ gemaakt in 2020 en kan snel ingezet worden.”

Carl Nijssens, gemeenteraadslid Sint-Truiden

Nijssens vraagt ook of andere locaties bekeken kunnen worden als opvangplaats. Hij denkt onder andere aan het oude woonzorgcentrum Meiland.

Lees het volledige voorstel via deze link.