Outdoor Fitness en versierde elektriciteitskasten komen er…. Omdat het stadsbestuur er al mee bezig was

Op de gemeenteraad van 3 mei droegen Vooruit en Groen elk een voorstel naar vore. Het ging om een plan voor een outdoor fitness en een plan om de elektriciteitskasten in het straatbeeld te versieren. Leuke plannen alleen was het stadsbestuur al bezig met het opzetten van de projecten.

Outdoor fitness

Het was gemeenteraadslid Eddy Elherbouti die met het voorstel kwam om een outdoor fitness te organiseren. Hij wou dit naar voorbeeld van Leuven waar een outdoor fitnessmogelijkheid is.
Schepen Jurgen Reniers meldde echter op de gemeenteraad dat hij in samenwerking met zijn collega Hilde Vautmans al een aanvraag had ingediend voor een subsidie van zo’n 12.000 euro om outdoor sporttoestellen aan te kopen. Deze zouden geplaatst worden in de buurt van ’t Klokhuis waar binnenkort ook het Overkop-huis zal komen. Het stadsbestuur zal uit eigen middelen 6000 euro in het project steken.
Raadslid Eddy Elherbouti vond de tussenkomst van het stadsbestuur magertjes. In plaats van te investeren in de ondergrondse parking aan de Clockempoort (wat volgens Vooruit een slechte investering is) had het geld volgens hem gebruikt kunnen worden enerzijds domein Terbiest te kopen om hier dan buitensportfaciliteiten te voorzien.

Versierde elektriciteitskasten

Onze redactie verwees in een vorig artikel al naar het feit dat Schepen Ingrid Kempeneers al in een ver gevorderde fase zat van een project rond het versieren van de elektriciteitskasten van de stad. Groen kwam echter met een eigen voorstel. Omdat het vrijwel hetzelfde voorstel was als het project dat Schepen Kempeneers gaat uitrollen nam ze het voorstel niet mee.
De Schepen heeft al aan tafel gezeten in een werkgroep met oa vertegenwoordiging van onze eigen Academie Haspengouw. Er zal een totaalbudget van 3000 euro worden voorzien (300 euro per kast, voor 10 kasten) zodat een mengeling van talent uit de Academie en professionele kunstenaars aan de slag kunnen om de kasten te versieren.

Instagram