Peilingen: hoe gaan wij te werk

Peilingen, stemmingen en meningen verzamelen op het internet is geen eenvoudige zaak. Iedereen kan en mag stemmen, maar dat kan leiden tot manipulatie waardoor de resultaten niet representatief kunnen zijn. Hieronder doen we uit de doeken hoe wij onze peilingen opstellen, voorleggen aan de Truienaren en hoe we de resultaten analyseren en verwerken.

We verzamelen stemmen op de website Sintruin Begot! via ons eigen programma. In tegenstelling tot het gebruik van externe programma’s zoals Strawpoll, hebben we veel meer data en controle over de stemmen die binnenkomen. Zo beschikken we nu ook over de sessiedata die ons kan vertellen wanneer en van waar iemand heeft gestemd. Bovendien kunnen we met deze cijfers ook meer blootleggen over het kiesgedrag van een persoon: is een stem voor de partij automatisch ook een stem voor iemand op de lijst van die partij? Met een grote hoeveelheid aan stemmen kunnen we zo ook interessante stempatronen analyseren en bespreken. Naar wie gaan die stemmen dan? En wat kan een partij daar aan doen in de toekomst?

Hoe stellen we een peiling op?

De opties die gekozen worden om op te stemmen varieert op basis van feedback uit vorige peilingen die we afnamen. We proberen een grote set aan namen of opties te voorzien zodat iedereen zeker zijn politieke overtuiging kan aanduiden of verduidelijken.

Voor de lijst met namen van partijen wordt uiteraard eerst en vooral gekeken naar de grote spelers op nationaal niveau die ook actief zijn in Sint-Truiden. Lokale- en stadslijsten worden ook vernoemd indien ze een impactvolle invloed uitoefenen op het huidige nieuws en beleid in onze stad. Als er gen nieuws is over een bepaalde stadspartij of lijst wordt deze niet opgenomen. We geven steeds de optie ‘Andere.’

De lijst met namen van kopstukken met de vraag wie er burgemeester van Sint-Truiden moet worden, wordt grotendeels geselecteerd op basis van de partijlijst. Aan elke partij wordt gevraagd wie hun lijsttrekker zal worden voor de komende verkiezingen. Indien er geen duidelijk antwoord komt op die vraag, wordt naar oordeel van onze redactie een selectie gemaakt op basis van wie het meest op de voorgrond treedt op dat moment binnen de partij. Er wordt ook gekeken naar wie op dat moment een bovenlokaal mandaat uitvoert. Deze mensen hebben vaak een luidere stem in het partijbestuur en treden dan ook vaker op de voorgrond.
Door het gebruik van ons eigen programma hebben we ook de optie om een vak open te laten waarbij mensen zelf een naam kunnen ingeven.

Hoe wordt een peiling verspreid?

Onze peilingen worden exclusief verspreid via Facebook en Instagram als een zogenaamde dark post, gericht op personen wonende te Sint-Truiden. Een dark post is een geadverteerd bericht dat op de nieuws feed van de mensen verschijnt, maar verder niet terug te vinden is als een bericht op de sociale media pagina’s van Sintruin Begot. De pagina naar de peilingen zijn ook niet beschikbaar op de front-page van onze website.
Op deze manier wordt de peiling breed verspreid onder alle Truienaren.

Hoe worden de resultaten verwerkt?

Met de extra data kunnen we ook resultaten filteren op onregelmatigheden. We kunnen natuurlijk niet uitsluiten dat iemand de link van de pagina op de website deelt met anderen en zo de peiling tracht te beïnvloeden in hun voordeel. Echter, een oproep om te stemmen door een bepaalde partij of persoon is eenvoudig te zien in de trafiek naar de peiling, het aantal stemmen in verband met de loop van de peiling in de tijd. Een link die gedeeld wordt in bijvoorbeeld chatgroepen zal dan een piek genereren rond een bepaald tijdstip. Deze stemmen krijgen vervolgens een kleiner gewicht toegekend op het totale resultaat, in relatie met hun activiteit voor en na deze piek.
Hetzelfde wordt gedaan met meerdere stemmen die binnen lijken te komen van eenzelfde locatie.

Op deze manier werken we toe naar een representatief en eerlijk resultaat.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!