Rapport Audit Vlaanderen is rond. En wat nu?

Gisteren raakte bekend dat het forensisch onderzoek van Audit Vlaanderen over de werking van het Truiense vaccinatiecentrum, klaar is. Een kopie van het rapport werd overgemaakt aan burgemeester Veerle Heeren, voorzitter gemeenteraad Bert Stippelmans en het kabinet van Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Deze laatste zal het rapport overmaken aan gouverneur Jos Lantmeeters. Hij voert in opdracht van de minister namelijk zijn eigen onderzoek uit rond de situatie in Sint-Truiden. Het rapport van Audit Vlaanderen dient nu als een aanvulling voor het provinciaal onderzoek. Wanneer dit klaar is zal het volledige onderzoek worden overgemaakt aan Vlaams Minister Somers. Deze heeft dan drie maanden de tijd om te beslissen over eventuele onregelmatigheden en straffen.

Wat staat in het rapport?

Het rapport is een forensisch onderzoek van de werking van het Truiense vaccinatiecentrum. Zo’n onderzoek wordt door Audit Vlaanderen uitgevoerd indien er een vermoede van fraude is binnen een organisatie.

Aanleiding van het onderzoek was de bekentenis van burgemeester Veerle Heeren. Zij gaf in mei toe dat ze in de startperiode van het vaccinatiecentrum zelf gevaccineerd werd voor haar beurt en dat ze namen van naasten en partijgenoten doorgaf voor vroege vaccinatie.
Heeren beweerde dat dit gebeurde op vraag van het vaccinatiecentrum zelf. In de opstartperiode van het centrum was er volgens haar namelijk geen systeem van reservelijsten voorhanden. Hierdoor wist het centrum geen blijf met overschotten van vaccins. Op die manier konden Heeren en 13 andere mensen (die ze doorgaf) vroegtijdig gevaccineerd worden.
De leiding van het centrum verklaarde later in de media dat deze vraag nooit aan Heeren is gesteld. Wel bevestigden ze dat ze in de begindagen soms letterlijk mensen van straat plukten om de overschotten niet verloren te laten gaan.

Geen bommen

Volgens bronnen van HBVL bevat het rapport geen verrassingen. Het feit dat Audit Vlaanderen het rapport niet heeft overgemaakt aan het parket of de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie, bewijst ook dat er geen conclusies zijn getrokken in het rapport die kunnen leiden tot strafrechtelijke acties.

Toch wordt er vanuit de hoek van de Truiense oppositie al gefluisterd over de inhoud van het rapport. Zij hebben dit nog niet kunnen inkijken. De forensische audit is geen openbaar document omdat er informatie instaat over niet-publieke personen. Gemeenteraadsleden zouden via de regels rond de openbaarheid van bestuur het rapport kunnen inkijken. Of toch als het punt op de agenda van de volgende gemeenteraad wordt geplaatst.
Vooruit voert alsnog druk uit om het rapport in te kijken. Al is het begrijpelijk waarom het Truiense stadsbestuur de boot liever afhoudt. Bepaalde pagina’s die aan de Truiense oppositie verbonden worden, hebben namelijk al gezegd dat ze het rapport willen gebruiken als drukkingsmiddel. Of dat willen ze doen indien het rapport aan hen wordt gelekt.

Thans lijkt het alsof de Truienaar vooral wil dat de rust niet opnieuw wordt verstoord zoals in mei.

Ondertussen maakte de voorzitter van de Truiense gemeenteraad Bert Stippelmans bekend dat elk gemeenteraadslid het rapport zal ontvangen. Hij wil wel dat elk raadslid de geheimhoudingsplicht vervuld. Dit werd aldus Stippelmans in het verleden niet altijd naar eerlijkheid toegepast door sommige raadsleden.Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, events en gezelligheid in Sint-Truiden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de interessantste scoops!