Secret Valentine actie een succes

De Truiense Jeugdraad kwam rond de Valentijnsperiode met een leuke actie om jongeren onder elkaar een hart onde de riem te steken.

Het concept was simpel: Via een online formulier konden jongeren zich inschrijven voor de actie. OP 8 februari werden de inschrijvingen afgesloten en daarna werden de Secret Cupids aan elkaar gekoppeld. Zij kregen naam en adres van hun geheime Valentijn waarvoor ze dan een kleine (of minder kleine) attentie moesten voorzien.
Deelnemers konden de Jeugdraad taggen op sociale media om hun geschenken te delen.

© Jeugdraad Sint-Truiden De Secret Cupids bleven vaak anoniem.

De actie telde uiteindelijk 28 deelnemers en is volgens de Jeugdraad zeker voor herhaling vatbaar.

Psychisch Welzijn jongeren belangrijk

Dat jongeren het enorm moeilijk hebben tijdens de coronacrisis is geen geheim. Jeugdpsychiater Geert Everaert sprak op 7 februari in Het Belang van Limburg nog over ‘een tsunami van jongeren met psychische problemen,” die op ons afkomt.

“Covid heeft voor problemen gezorgd binnen twee groepen. Mensen die zich al bewust waren van hun kwetsbaarheid en die al psychische problemen hadden. Bij die groep zijn de symptomen nog verergerd door corona. Maar dan is er nog een tweede groep, die toeneemt en steeds meer komt aankloppen voor hulp. Het gaat om jongeren die nooit echt problemen hadden, maar door de verlieservaringen – het gebrek aan sociaal contact of hobby’s – zéker in de tweede golf, en ook bij een mogelijke derde golf, een immense impact ervaren. Die mensen kunnen het gewoon niet meer verdragen. Ze zien het niet meer zitten. Het gebrek aan perspectief wordt te groot en ze kunnen er geen begrip meer voor opbrengen. Het zijn jongeren die vinden dat er te weinig voor hen wordt gedaan.”

Jeugdpsychiater, Geert Everaert, HBVL 7 februari 2021

Jeugddienst maakt overzichtkaart

De Truiense Jeugddienst maakte ondertussen een ‘Crisiskaart.’ Dit is een kaartje met alle noodnummers van politie en brandweer tot de jongerentelefoon op vermeldt. Dit kaartje kwam bij alle Truiense jongeren in de brievenbus terecht. Op deze manier hebben ze altijd alle noodnummers bij de hand als ze hulp nodig hebben.
Ook maakte de dienst in opdracht van Schepen van Jeugd Hilde Vautmans een ‘Emo-muur’ aan Het Klokhuis (Habbekrats Sint-Truiden). Hier kunnen jongeren even hun hart luchten.