Sint-Trudo Ziekenhuis en Hulpverleningszone Zuid-West Limburg organiseren
samen ziekenwagendienst

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg en Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden werken vanaf nu
samen aan de ziekenwagendienst voor oproepen via de noodcentrale 112. De brandweer zorgt voor de ziekenwagen en de hulpverlener-ambulanciers, Sint-Trudo zorgt dat op elke ziekenwagenrit een spoedverpleegkundige meerijdt. Op die manier kunnen we in Sint-Truiden en de omliggende gemeentes de meest adequate, dringende hulp bieden.


Nieuw is de ziekenwagendienst vanuit Sint-Trudo niet. Wat wel veranderde is wie de ziekenwagen en de hulpverlener-ambulanciers aanlevert. Sint-Trudo deed tot hiervoor beroep op een privé-
ziekenwagendienst om de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH, nvdr.) in de regio te voorzien. Daarbij ging ook op elke rit een eigen spoedverpleegkundige mee.

“Een optie was dat het ziekenhuis zou overschakelen op een ziekenwagen met twee ambulanciers in plaats van één ambulancier en één verpleegkundige. We kiezen echter met beide partijen nu heel bewust voor dit model, omdat we geloven dat we op deze manier betere zorgkwaliteit vanaf het eerste moment blijven bieden. Het verschil in prehospitaalzorg situeert zich namelijk bij de staande orders, de medische handelingen die een medisch geschoolde hulpverlener mag uitvoeren zonder dat de spoedarts op de interventieplek aanwezig is.”

Katrien Clerbout, directeur patiëntenzorg


Het is belangrijk dat een spoedverpleegkundige aanwezig is bij elke interventie met ambulance. Een ambulancier kan en mag namelijk minder medische handelingen uitvoeren dan een (spoed)verpleegkundige. Een simpel voorbeeld: een ambulancier mag aan een slachtoffer van een
auto-ongeval, op de plek van het ongeval, geen pijnstillende medicatie toedienen via een spuitje
(intraveneus). Een spoedverpleegkundige mag dit wel op basis van een staand order. Die medicatie
kan voor de patiënt in kwestie een wereld van verschil maken en het is die kwaliteit die we overal in
onze hulpverleningszone willen blijven bieden. Door de samenwerking aan te gaan garandeert Sint-Trudo alsook de hulpverleningszone kwalitatieve dringende medische zorg.

De hulpverleningszone Zuid-West Limburg zorgt voor een poule van 25 tot 30 hulpverlener-
ambulanciers of vrijwillige brandweerlieden-ambulanciers die meedraaien met de ziekenwagendienst. Maar er zijn al ideeën om de samenwerking in de toekomst te vergroten.

Instagram